Објаве

Оглас за отуђење три гаражна места

26/07/2017
На основу члана 27.став 10. и члана 29.став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2011,88/2013, 105/2014 и 108/2016)...
Више

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину (радио-базна станица -Јавна гаража)

26/07/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину (радио-базна станица -Трг Светог Саве)

26/07/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више

Јавна набавка – Водовод Теразије – Волујац

21/07/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-247/17 21.07.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона ...
Више

Јавна набавка – Дневници и школске радне књиге за основне, средње школе и вртиће за школску 2017/2018 годину

21/07/2017
ГРАД  УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-242/17 12.07.2017. ...
Више

Оглас за издавање капонира на аеродрому Поникве

21/07/2017
ЈП „Аеродром Поникве” Димитрија Туцовића 52 31000 Ужице ПИБ: 107075180 м. број: 20737212 Број: 03-54/5-2017 Датум: 21.07.2017. На основу члана ...
Више

Јавни увид у документацију носиоца пројекта ПД «КРИПТОН-МДС» д.о.о.

20/07/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више

Оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини

19/07/2017
На основу члана 37.,62. и 63. Одлуке о грађевинском земљишту општине Ужице (Сл. Лист општине Ужице бр. 6/03,3/04,4/04 и 10/05 ), члана 6. Одлуке о усл...
Више

Обавештење о обустави поступка за Јавну набавку – Пројекат пута Јелова гора – Кадињача

17/07/2017
Обавештење о обустави поступка за Јавну набавку - Пројекат пута Јелова гора - Кадињача, можете преузети ОВДЕ. Оглас јавне набавке,Одлуку о додели у...
Више

Обавештење о закљученом уговору – Изградња нових и реконструкција постојећих стајалишта

17/07/2017
Обавештење о закљученом уговору - Изградња нових и реконструкција постојећих стајалишта, можете погледати ОВДЕ. Оглас ЈН и Одлуку о додели уговора ...
Више