Објаве

Јавни позив незапосленима са подручја Града Ужица за доделу субвенција за самозапошљавање у 2020. години

01/06/2020
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. з...
Више

Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2020. години

01/06/2020
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17 - др. ...
Више

Јавни позив за реализацију Програма стручне праксе у 2020. години

01/06/2020
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члан...
Више

Јавни конкурс за ораганизовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом у 2020. години

01/06/2020
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. з...
Више

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ СТРАХИЊИЋА БАНА У УЖИЦУ

29/05/2020
Г Р А Д   У Ж И Ц Е -Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове- У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (''Сл....
Више

Јавна седница Комисије за јавни увид у нацрт ППППН парка природе „Шарган-Мокра Гора“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН парка природе „Шарган-Мокра Гора“

29/05/2020
Обавештење о јавној седници Комисије за јавни увид у нацрт Простроног плана подручја посебне намене парка природе "Шарган-Мокра Гора" и Извештај о стр...
Више

Јавна набавка – Набавка сервера са оперативним системом

28/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-129/20 Датум: 28.05.2020. На основу члана 60. став 1. тач...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Равни

28/05/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-127/20 Датум: 28.05.2020. године На основу члана 60. став 1.тачка 2. Закона о...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Дубоко

28/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-128/20 Датум: 28.05.2020. године На основу члана 60. став 1.тачка 2. Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Радови на регулацији тока реке Лужнице

25/05/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-125/20 Датум: 25.05.2020. година На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона ...
Више