Објаве

Јавна презентација урбанистичког пројекта

20/06/2017
Г Р А Д   У Ж И Ц Е Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове Димитрија Туцовића бр. 52 тел. 031/ 590-178 Фах: 031/ 513-4...
Више

Одлука о поништењу конкурса

20/06/2017
На основу члана 21 и 27 Статута ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА Управни одбор доноси  ОДЛУКУ  о поништењу конкурса за избор и именовање Директора Уста...
Више

Давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица

20/06/2017
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/15), Правилника  о условима и п...
Више

Обавештење о закљученом уговору- Изградња јавне расвете на засеока Пањак на подручју МЗ Мокра гора

19/06/2017
Обавештење о закљученом уговору- Изградња јавне расвете на засеока Пањак на подручју МЗ Мокра гора можете погледати ОВДЕ. Оглас Јавне набавке Изгра...
Више

Обавештење о закљученом уговору -Радови у МЗ Љубање – Прљевићи- путна инфраструктура

19/06/2017
Обавештење о закљученом уговору -Радови у МЗ Љубање - Прљевићи- путна инфраструктура можете погледати ОВДЕ. Оглас Јавне набавке Радови у МЗ Љубање ...
Више

Одлука о додели уговора – Реконструкција тротоара на потезу Пора, Београдска ул. – од стене до вртића на Пори – завршетак

16/06/2017
Одлуку о додели уговора - Реконструкција тротоара на потезу Пора, Београдска ул. – од стене до вртића на Пори – завршетак можете преузети ОВДЕ. Позив...
Више

Изградња нових и реконструкција постојећих стајалишта

16/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-222/17 16.06.2017. године У ж и ц е На основу члана 60.став1.тачка2. Закона о ...
Више

Обавештење о закљученом уговору – Радови на путној инфраструктури у МЗ Каран

16/06/2017
VIII број 404-103/17 Датум 16.06.2017.године Назив и адреса наручиоца: Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Димитрија Туцовића бр.52, Ужице...
Више

Јавна набавка – Уградња јаловине и рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископ, одвоз, планирање и ваљање свих врста материјала -зона исток

15/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-150/17 15.06.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Јавна набавка – Уградња јаловине и рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископ, одвоз, планирање и ваљање свих врста материјала -зона југозапад

15/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-206/17 15.06.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више