Објаве

Изградња нових и реконструкција постојећих стајалишта

16/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-222/17 16.06.2017. године У ж и ц е На основу члана 60.став1.тачка2. Закона о ...
Више

Обавештење о закљученом уговору – Радови на путној инфраструктури у МЗ Каран

16/06/2017
VIII број 404-103/17 Датум 16.06.2017.године Назив и адреса наручиоца: Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Димитрија Туцовића бр.52, Ужице...
Више

Јавна набавка – Уградња јаловине и рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископ, одвоз, планирање и ваљање свих врста материјала -зона исток

15/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-150/17 15.06.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Јавна набавка – Уградња јаловине и рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископ, одвоз, планирање и ваљање свих врста материјала -зона југозапад

15/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-206/17 15.06.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Обавештење о донетом решењу РБС мобилне телефоније  «УЕМ – Трг Партизана»

14/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више

Обавештење о донетом решењу РБС мобилне телефоније  «УЕМ-Обилићева ПТТ»

14/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више

Јавна набавка – Набавка и уградња еластичне ограде

14/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-219/17 14.06.2017. године У ж и ц е На основу члана 60.став1.тачка2. Закона о ...
Више

Одлука о додели уговора – Изградња и асфалтирање пута Равни – Дрежник ( Бановски пут)

13/06/2017
Одлуку о додели уговора – Изградња и асфалтирање пута Равни - Дрежник ( Бановски пут), можете преузети ОВДЕ. Оглас Јавне набавке – Изградња и а...
Више

Јавни оглас за давање у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица – приземље стамбене зграде за колективно становање у Севојну

12/06/2017
На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“број 37/14 и 30/16),  Одлуке градоначелн...
Више

Јавни позив за подношење понуда – радови на путној инфраструктури у МЗ Кремна

12/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-215/17 12.06.2017. године Ужице   На основу члана 34. став 8. Закона о ја...
Више