Објаве

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Ваљаоница бакра“ Севојно ад

04/08/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-20/10 Датум: 03.0...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Импол-Севал Ваљаоница Алуминијума а.д. Севојно

30/07/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ Број: 502-10/20 Датум: 30.07...
Више

Јавно предузеће „Стан“ расписује оглас за давање у закуп пословног простора/локала

27/07/2020
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''СТАН'' УЖИЦЕ р а с п и с у ј е    ОГЛАС за давање у закуп прикупљањем  затворених писаних понуда:   I    Пословног про...
Више

Најава објаве тендера за набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Крушевцу, Ужицу и Врбасу

27/07/2020
Министарство рударства и енергетике Републике Србије и Државни секретаријат за економске послове Швајцарске Конфедерације НАЈАВЉУЈУ ОБЈАВУ ТЕНДЕРА з...
Више

Обавештење за бруцоше и студенте

21/07/2020
Обавештавају се студенти, да због новостале ситуације и што мањег контакта, Уверење о приходу по члану домаћинства, које издаје Градска управа Ужице, ...
Више

Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Ужица за време трајања ванредне ситуације

21/07/2020
На основу члана 80. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19 у складу са чланом 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне...
Више

Обавештење о пријему Захтева за ажурирање Радног плана постројења за управљање отпадом-Ваљаоница бакра Севојно

20/07/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 502-20/10 Датум: 15.07.2020.год.   На основу члана 16. Зако...
Више

Обавештење о року за подношење пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

20/07/2020
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   Град  Ужице,  Градска управа за финансије, Одељење  за локалну преску администрацију обавештава сва правна лица и преду...
Више

Прелиминарна листа корисника средстава Конкурса за спровођење мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица за 2020. годину

20/07/2020
Прелиминарна листа корисника средстава Конкурса за спровођење мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији град...
Више

Јавна презентација УП за реконструкцију и доградњу породичног стамбеног објекта на катастарској парцели број 6304 КО Ужице

17/07/2020
Г Р А Д   У Ж И Ц Е ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/...
Више