Објаве

Јавни позив за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2017. години

28/09/2017
                                                          ГРАД УЖИЦЕ                                                                 ...
Више

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину (носилац пројекта-ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд

27/09/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више

Јавна набавка – Набавка 87 таблета за потребе Града Ужица

25/09/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-298/17 25.09.2017. г...
Више

Јавна расправа о нацрту локалног антикорупцијског плана (ЛАП) Града Ужица

22/09/2017
На основу члана 164. тачка 3. и члана 165. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст), организује се   ЈАВ...
Више

Обавештење о донетом решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

22/09/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више

Јавна набавка – Услуге фиксне телефоније за потребе градских управа

21/09/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-290/17 18.09.2017. г...
Више

Јавна набавка – Радови на поправкама малог обима на јавним површинама града зона исток

21/09/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-293/17 21.09.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Зако...
Више

Јавна набавка – Хитно извођење радова на поправци и интервенцијама малог обима на јавним површинама града – зона исток

21/09/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-292/17 21.09.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. За...
Више

Јавна набавка – Водовод у систему Лужничка долина Бјелотићи и Каран

18/09/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-282/17 18.09.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона ...
Више

Јавна набавка – Изградња атарских путева у зони запад

14/09/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-287/17 14.09.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. За...
Више