Објаве

Јавна набавка – Одржавање и сервисирање фотокопир апарата

10/11/2017
ГРАД  УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-327/17 31.10.2017.г...
Више

Јавни оглас за отуђење три гаражна места путем прикупљања затворених писмених понуда

10/11/2017
На основу члана 27.став 10. и члана 29.став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2011,88/2013, 105/2014 и 108/2016)...
Више

Обавештење о допунском решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

09/11/2017
Република Србија ГРАД  УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој ...
Више

Јавна расправа о Нацрту Локалног акционог плана за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности у Граду Ужицу за период 2018-2021 год.

08/11/2017
На основу члана 164. тачка 3. и члана 165. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица“ број 25/17-пречишћен текст), организује се   ЈАВНА...
Више

Акција чишћења димњака

07/11/2017
У циљу превенције и смањења загађења ваздуха у граду, Oдељење за заштиту животне средине и одрживи развој спроводи акцију бесплатног чишћења димњака н...
Више

Јавна набавка – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Кремна – расвета

06/11/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-330/17 06.11.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона ...
Више

Oглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу

02/11/2017
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/15 и 80/17), Правилника  о усло...
Више

Јавна набавка – Водовод Дрежник

02/11/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-325/17 02.11.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона ...
Више

Обавештење о обавезном коришћењу природног гаса за грејање (правни субјекти чији је оснивач Град)

02/11/2017
Обавештење о Одлуци којом се обавезују правни субјекти који имају седиште на територији града Ужица, којима је град Ужице оснивач, којима се грејање п...
Више

Конкурс за доделу градских стипендија ученицима и студентима за школску 2017/2018. годину

26/10/2017
           На основу члана 14. Правилника о стипендирању талентованих ученика и студената из средстава градског буџета          (број 67-5/12 и 67-8...
Више