Објаве

Обавештење о закљученом уговору-Радови на путној инфраструктури у МЗ Рибашевина

22/06/2017
Обавештење о закљученом уговору-Радови на путној инфраструктури у МЗ Рибашевина можете погледати ОВДЕ. Оглас Јавне набавке и Одлуку о додели Уговор...
Више

Јавни увид у документацију носиоца пројекта СТКЗР „Викторија“ Љубодраг Врбић ПР

22/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Димитрија Туцовић б...
Више

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за дефинисање компатибилне намене вишепородичног становања

22/06/2017
ГРАД  УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/ 513-469...
Више

Одлука о додели уговора – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Севојно-расвета, више праваца

21/06/2017
Одлуку о додели уговора - Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Севојно-расвета, више праваца, можете преузети ОВДЕ. Оглас Јавне набавке - Радов...
Више

Одлука о додели уговора – Радови на поправкама малог обима на јавним површинама града зона југ

21/06/2017
Одлуку о додели уговора - Радови на поправкама малог обима на јавним површинама града зона југ можете преузети ОВДЕ. Оглас Јавне набавке - Радови н...
Више

Одлука о додели уговора – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Качер-расвета

20/06/2017
Одлуку о додели уговора - Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Качер-расвета можете преузети ОВДЕ. Оглас Јавне набавке - Радови на комуналној и...
Више

Јавна презентација урбанистичког пројекта

20/06/2017
Г Р А Д   У Ж И Ц Е Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове Димитрија Туцовића бр. 52 тел. 031/ 590-178 Фах: 031/ 513-4...
Више

Одлука о поништењу конкурса

20/06/2017
На основу члана 21 и 27 Статута ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА Управни одбор доноси  ОДЛУКУ  о поништењу конкурса за избор и именовање Директора Уста...
Више

Давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица

20/06/2017
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/15), Правилника  о условима и п...
Више

Обавештење о закљученом уговору- Изградња јавне расвете на засеока Пањак на подручју МЗ Мокра гора

19/06/2017
Обавештење о закљученом уговору- Изградња јавне расвете на засеока Пањак на подручју МЗ Мокра гора можете погледати ОВДЕ. Оглас Јавне набавке Изгра...
Више