Објаве

Јавни позив за финансирање/суфинансирање пројеката-програма организација цивилног друштва у 2018. години

21/02/2018
У складу са чл. 38  Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09), чл. 5 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела ср...
Више

Обавештење загађивачима о Локалном регистру извора загађивања

21/02/2018
Обавештење о обавези годишњег извештавања за Локални регистар извора загађивања   Обавештавамо сва привредна друштва, друга правна лица и пре...
Више

Обавештење о донетом решењу – ФЕРО ПЛАСТ ДОО Ужице

20/02/2018
  ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој VI број 5...
Више

Решење о закључењу дела Јединственог бирачког списка за подручје Ужице-Севојно

17/02/2018
Решење о закључењу дела Јединственог бирачког списка за подручје Ужице-Севојно које је донело Министарство државне управе и локалне самоуправе можете ...
Више

Одлука о условима, критеријумима и мерилима за избор чланова ЛАФ-а града Ужица

15/02/2018
Одлуку о условима, критеријумима и мерилима за избор чланова ЛАФ-а града Ужица можете преузети ОВДЕ...
Више

Пословник о раду Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а града Ужица

15/02/2018
Пословник о раду Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а града Ужица можете преузети ОВДЕ...
Више

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Врутци и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Врутци на животну средину

14/02/2018
РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС...
Више

Обавештење о донетом решењу о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину за пројекат РБС Дубци

14/02/2018
  ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улицa Дим...
Више

Јавни позив за набавку услуге јавног задуживања града Ужица

14/02/2018
На основу члана 4. Одлуке Скупштине града Ужица о кредитном задужењу бр. I 400-7/18 од 08.02.2018.године, Мишљења Министарства финансија, Управе за ја...
Више

Јавни позив за избор чланова Локалног антикорупцијског форума Града Ужица

14/02/2018
На основу тачке 17.1.2 Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 32/17),  тачке 2. Решења о образовању Ком...
Више