Objave

Javna nabavka – Putna infrastruktura u MZ Karan

23/06/2020
  GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-154/20 Datum: 23.06.2020. godine Na osnovu člana 60. stav 1.tačka 2. Zakona o...
Više

Javna nabavka – Radovi na održavanju javne rasvete na teritoriji Grada Užica

23/06/2020
  GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-147/20 Datum: 23.06.2020. godine Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona ...
Više

Javna nabavka – Putna infrastruktura u MZ Gostinica

23/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-153/20 Datum: 23.06.2020. godine Na osnovu člana 60. stav 1.tačka 2. Zakona o javnim na...
Više

Javna nabavka – Putna infrastruktura u MZ Trnava

23/06/2020
  GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-152/20 Datum: 23.06.2020. godine Na osnovu člana 60. stav 1.tačka 2. Zakona o...
Više

Obaveštenje o podnetom zahtevu nosioca projekta „Nebos“ d.o.o.

23/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE VI Broj: 502-06/2020. Datum: 12.06.2020.god.                              ...
Više

Javna nabavka – Putna infrastruktura u MZ Mokra Gora

23/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII BBroj: 404-151/20 Datum: 23.06.2020. godine Na osnovu člana 60. stav 1.tačka 2. Zakona o javnim n...
Više

Javna nabavka – Putna infrastruktura u MZ Ribaševina

22/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-149/20 Datum: 22.06.2020. Na osnovu člana 60. Stav 1.tačka 2. Zakona o javnim nabavkama...
Više

Javni poziv za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja izbeglica, kroz nabavku građevinskog materijala

22/06/2020
Javni poziv za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja izbeglica, kroz nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog...
Više

Javna nabavka – Igralište za decu na Megdanu

18/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII BBroj: 404-146/20 Datum: 18.06.2020. godine Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim ...
Više

Javna nabavka – Izrada projektne dokumentacije za Zdravstveni centar Užice

17/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-91/20 Datum: 17.06.2020. godine   Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o j...
Više