Објаве

Јавна набавка – Набавка опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја

09/11/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-269/18 09.11.2018. године У ж и ц е     На основу члана 60. ...
Више

Јавна набавка – Радови на објекту Месне заједнице Кремна

09/11/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-270/18 09.11.2018. године У ж и ц е   ...
Више

Јавна набавка – Текуће одржавање зграда и објеката

08/11/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-258/18 08.11.2018. године У ж и ц е   ...
Више

Анкета о информатичкој писмености и спремности грађана и пословног сектора за коришћење електронских услуга

08/11/2018
Анкета о информатичкој писмености и спремности грађана и пословног сектора за коришћење електронских услуга је део истраживања о електронској управи, ...
Више

Обавештење о донетом Решењу носиоца пројекта-предузеће месара „Мавијан“

06/11/2018
  ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Дим...
Више

Јавна набавка – Рад машина на зимском одржавању путева и улица на територији града

05/11/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-263/18 05.11.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. За...
Више

Обавештење о субвенцијама у пољопривреди

02/11/2018
На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје града Ужица за 2018. годину, Град Ужи...
Више

Јавни позив за обављање послова текућег одржавања и очувања локалитета „Доња Стапарска бања“

02/11/2018
ГРАД УЖИЦЕ расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И ОЧУВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ''ДОЊА СТАПАРСКА БАЊА''   ПРЕДМ...
Више

Јавна презентација УП за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта (КП 8007 КО Ужице)

29/10/2018
Г Р А Д   У Ж И Ц Е ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/...
Више

Јавна набавка – Набавка рачунарске опреме за градске управе

29/10/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-262/18 29.10.2018. г...
Више