Објаве

Рани јавни увид поводом израде ПГР „Ужице-централни део“ I фаза

04/09/2020
Г Р А Д   У Ж И Ц Е -Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове- У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (''Сл....
Више

Трећи јавни позив грађанима Ужица за учешће у активностима компостирања на SUBREC пројекту

03/09/2020
У складу са планом активности, SUBREC пројекат је набавио 300 компостера за кућно компостирање биоразградивог отпада, у Ужицу. Током прва два јавна по...
Више

Обавештење о донетом решењу на студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције Хале 1, ПЈ Ливница

03/09/2020
Обавештење о донетом решењу на студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције Хале 1, ПЈ Ливница можете погледати ОВДЕ....
Више

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину носиоцу пројекта „Телеком Србија“ а.д.

03/09/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-12/20 Датум: 01....
Више

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину носиоцу пројекта „Телеком Србија“ а.д.

03/09/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-08/20 Датум: 01....
Више

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта „Ларго“ д.о.о.

03/09/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-18/20 Датум: 01....
Више

Поништење јавног конкурса

31/08/2020
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV број 111-9/20 31.08.2020. године УЖИЦ...
Више

Набавка у складу са чланом 27.став1.тачка1)Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Злакуса

28/08/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-199/20 Датум: 28.08.2020. године &n...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „ПД ДУДА ИНВЕСТ“Д.О.О.

27/08/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-01/2020 ...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д.

27/08/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ Број:502-33/19 Датум: 2...
Више