Објаве

Обавештење о пријему захтева за измену и допуну Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада

26/01/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

24/01/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више

Јавни позив за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине

19/01/2018
           Комисија за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине у 2018. години, на основу Одлуке о финансирању специјализациј...
Више

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за 2018. годину

19/01/2018
На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 4. Правилни...
Више

Обавештење о Правилнику о финансирању специјализација у области дефицитарних грана медицине

17/01/2018
            Градоначелник града Ужица, на основу члана 13. Закона о здравственој заштити  ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/201...
Више

Обавештење о обавезама уклањања снега и леда

16/01/2018
Предузећа, установе и друга правна лица и предузетници, као и физичка лица, дужни су да се старају о уклањању и одношењу снега и леда са површина које...
Више

Оглас за давање у закуп пословног простор у јавној својини града Ужица путем прикупљања затворених писмених понуда

16/01/2018
На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“број 37/14 и 30/16),  Одлуке градоначелн...
Више

Рани јавни увид поводом израде измена и допуна плана генералне регулације „Севојно“ за део локације „Бојовића воденица“ у Севојну

12/01/2018
Г Р А Д   У Ж И Ц Е -Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове- У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (''Сл....
Више

Јавни позив за финансирање/суфинансирање пројеката-програма удружења особа са инвалидитетом у 2018. години

11/01/2018
У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег ...
Више

Обавештење о донетом решењу РБС мобилне телефоније УЕ-КОНДИНА

09/01/2018
   ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Ди...
Више