Објаве

Јавна набавка – Набавка опреме за потребе Дома здравља Ужице

30/03/2018
Град Ужице Градоначелник Комисија за јавну набавку II Број 404-54/18 29.03.2018. године У ж и ц е   На основу члана 55. став 1. тачка 2,...
Више

Решење о разрешењу и именовању једног члана Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а града Ужица

30/03/2018
Република Србија ГРАД УЖИЦЕ ГРАДОНАЧЕЛНИК II број 021-28/17 Датум:29.03.2018.године У ж и ц е               На основу члана 100. Статута г...
Више

Решење о одређивању минималног месечног износа трошкова одржавања зграда и износа накнаде коју плаћају власници у случају принудног постављеног професионалног управника

29/03/2018
Решење о одређивању минималног месечног износа трошкова инвестиционог и текућег одржавања зграда и износа накнаде коју плаћају власници посебних делов...
Више

Упутство у вези такси и накнада за издавање локацијских услова

29/03/2018
Упутсво у вези такси и накнада за издавање локацијских услова можете погледати ОВДЕ.  ...
Више

Јавна набавка – Прилагођени превоз за кориснике дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју

28/03/2018
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-51/...
Више

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања за 2018. годину

27/03/2018
ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА   Потребно је да учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, без одлагања доставе нов...
Више

Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

26/03/2018
   ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Ди...
Више

Јавна набавка – МЗ Луново село путна инфраструктура

21/03/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-46/18 21.03.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона о...
Више

Јавна набавка – МЗ Волујац путна инфраструктура

21/03/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-45/18 21.03.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона о...
Више

Јавна набавка – МЗ Дрежник путна инфраструктура

21/03/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-44/18 21.03.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона о...
Више