Објаве

Јавна набавка – Набавка решетки за кишну канализацију

08/02/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-31/19 08.02.2019. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. тачка 2) Зако...
Више

Јавна набавка – Набавка, превоз и испорука јаловине

08/02/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-26/19 08.02.2019. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. Закона о јавн...
Више

Јавна набавка – Поправка и санација спортских терена

07/02/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-25/19 07.02.2019. године У ж и ц е На основу члана 60.став1.тачка2. Закона о ј...
Више

Јавна набавка – Набавка нових возила за потребе града

05/02/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-20/19 05.02.2019. године &...
Више

Јавна набавка – Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације

04/02/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-23/19 04.02.2019. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. тачка 2) Зако...
Више

Јавна набавка – Набавка пвц цеви за водовод и канализацију

04/02/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-24/19 04.02.2019. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. тачка 2) Зако...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „БТМ МЕТАЛ-ЛАНЧ“ доо

01/02/2019
  ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Дим...
Више

Јавна трибина „Квалитет ваздуха у Ужицу, проблеми и потенцијална решења“

28/01/2019
Зелени Савет Града Ужица Вас позива на јавну трибину „Квалитет ваздуха у Ужицу, проблеми и потенцијална решења“. Трибина ће се одржати 31. јануара у В...
Више

Јавна набавка – Набавка и испорука бетона

25/01/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-18/19 25.01.2019. године У ж и ц е На основу члана 60.став1.тачка2. Закона о ј...
Више

Јавна набавка – Набавка канцеларијског материјала

22/01/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-11/19 22.01.2019. године &...
Више