Објаве

Чишћење дивљих депонија на територији Града Ужица

17/09/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој   Поводом...
Више

Јавни увид Плана квалитета ваздуха града Ужица

17/09/2018
Г Р А Д   У Ж И Ц Е Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој   У склад...
Више

Оглас за давање у закуп пословног простора на Градском стадиону

14/09/2018
Јавно предузеће "Велики парк" Ужице расписује   ОГЛАС за давање у закуп прикупљањем затворених писмених понуда:   Пословног просто...
Више

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за локацију „Турист“ на Градској плажи у Ужицу

13/09/2018
Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  по обављеној стручној контроли и утврђивању нацрта Плана детаљне регулац...
Више

Јаван набавка – Радови на унапређењу система јавне расвете на територији Града Ужица, у циљу рационализације потрошње електричне енергије

11/09/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-222/18 11.09.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. ...
Више

Јaвни конкурс за финансирање пројеката које реализују удружења и друге организације цивилног друштва из области заштите и унапређења животне средине

10/09/2018
ГРАД УЖИЦЕ у складу са Програмом заштите и унапређења животне средине за 2018.годину расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица

07/09/2018
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Комисија за обнову фасада стамбених зграда II број : 401-81/2018-1 Датум: 07.09.2018. године У ж и ц е   О Д Л У ...
Више

Обавештење о подношењу пријава штете од елементарне непогоде у јулу и августу 2018. године

05/09/2018
Р е п у б л и к а   С р б и ј а ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију VII Број: 87-464/18 - VII 05.09.2018. годи...
Више

Јавна набавка – Пројекат пешачке стазе од базена на Царини до ул.Алексе Шантића – Вујића брдо

31/08/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-217/18 31.08.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став1. тач...
Више

Јавни конкурс за избор директора Народне библиотеке Ужице

31/08/2018
Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор Директора Народне библиотеке Ужице на период од четири године можете погледати ОВДЕ....
Више