Објаве

Јавна набавка – Израда техничке документације за пешачки мост на Старом граду

01/04/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-102/19 01.04.2019. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. тачка 2) Зак...
Више

Јавна презентација УП за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу породичног стамбеног објекта(КП 9019/2 КО Ужице)

29/03/2019
Г Р А Д   У Ж И Ц Е Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/ ...
Више

Обавештење о јавној расправи

28/03/2019
Јавна расправа о: Одлуци о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Ужички програм локалног партнерства“ Одлуци о изменама...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2019. години

27/03/2019
            На основу члана 76. Закона о култури (''Сл. гласник РС'', број 72/09,13/16 и 30/16-исправка), а у складу са Одлуком о буџету града Ужица з...
Више

Јавна набавка – Набавка корпи за отпад

27/03/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-85/19 27.03.2019. године   На основу члана 60.став1...
Више

Јавна набавка – Изградња нових и реконструкција постојећих стајалишта

27/03/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-93/19 27.03.2019. године   На основу члана 60.став1...
Више

Јавна набавка – Кошење зелених површина на јавној својини

27/03/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-86/19 27.03.2019. године У ж и ц е На основу члана 60.став1.тачка2. Закона о...
Више

Јавна набавка – Сеча дрвећа

27/03/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-87/19 27.03.2019. године У ж и ц е На основу члана 60.став1.тачка2. Закона о ј...
Више

Обавештење о решењу носиоца пројекта УЖИЦЕ-ГАС АД Ужице

26/03/2019
  ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Дим...
Више

Јавна набавка – Водосистем Змајевац – гравитациони цевовод Равни, Колишевица

26/03/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-52/19 26.03.2019. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. Закона о јавн...
Више