Објаве

Јавни позив за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз набавку грађевинског материјала, на територији града Ужица

03/06/2019
На основу члана 12. Правилника о раду Комисије II Брoj 88-1/19-05 од 31. маја 2019. године, Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених ...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Росуље

03/06/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII ББрој: 404-158/19 Датум: 03.06.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавка...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Гостиница

31/05/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII ББрој: 404-157/19 Датум: 31.05.2019 На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.г...
Више

Јавна набавка – Набавка канцеларијског материјала

31/05/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТ IV ББрој: 404-159/19 Датум: 30.05.2019. На основу члана 60.став1.тачк...
Више

Јавна набавка – Набавка тонера за градске управе

31/05/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТ IV Број: 404-160/19 Датум: 30.05.2019. На основу члана 60.став1.тачка 2...
Више

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у градским управама Града Ужица

31/05/2019
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у градским управама Града Ужица, преузмите ОВДЕ. Одлука о измени и допуни правилника, преузмите...
Више

Јавна набавка – Услуга вршења стручног надзора над изградњом кишне канализације у улици Милоша Обреновића у пословној зони „Крчагово“ у Ужицу

31/05/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градоначелник Комисија за јавну набавку II Број 404-136/19 31.05.2019. године У ж и ц е На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана ...
Више

Обавештење о јавној расправи

31/05/2019
Јавна расправа о: Одлуци о условима озакоњења објеката изграђених на површинама јавне намене и на површинама планираним за јавну намену Одлуци...
Више

Јавна набавка – Водосистем Змајевац – гравитациони цевовод Равни, Колишевица

30/05/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-151/19 Датум: 30.05.2019 На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкам...
Више

Јавни конкурс за попуњавање положаја

29/05/2019
Република Србија Град Ужице Градско веће III број: 111-12/19 Датум: 21.05.2019. године На основу чл. 56. ст. 1 и чл. 66. ст. 7. Закона о локалној...
Више