Objave

Poništenje dela javnog konkursa

30/06/2020
REPUBLIKA SRBIJA GRAD UŽICE Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti IV broj 111-4/20 30.06.2020. godine UŽIC...
Više

Odluka o radnom vremenu trgovinskih, zanatskih i ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Užica

29/06/2020
Na osnovu člana 80. Statuta grada Užica ("Službeni list grada Užica" broj 4/19, Gradsko veće grada Užica, na sednici održanoj 29.06.2020.godine donelo...
Više

Javna nabavka – Usluge fiksne mobilne telefonije za gradske uprave

29/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI IV Broj: 404-160/20 Datum: 29.06.2020. godine   Na osnovu čla...
Više

Obaveštenje Gradskog štaba za vanredne situacije grada Užica

29/06/2020
U skladu sa novonastalom situacijom oko širenja Kovida 19 i povećanja broja zaraženih na području grada Užica , Gradski štab za vanredne situacije  zase...
Više

Javna nabavka – Dogradnja radne sobe u vrtiću Maslačak u Sevojnu sa uvođenjem sistema za dojavu požara u celom vrtiću

29/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI IV Broj: 404-161/20 Datum: 29.06.2020. godine Na osnovu člana 60. sta...
Više

Javna nabavka – Putna infrastruktura u MZ Krvavci

29/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-165/20 Datum: 29.06.2020. godine   Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o ...
Više

Javna nabavka – Javna rasveta u MZ Volujac-Ćosići

26/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-159/20 Datum: 26.06.2020. godine Na osnovu člana 60. stav 1.tačka 2. Zakona o javnim na...
Više

Obaveštenje Gradskog štaba za vanredne situacije grada Užica

25/06/2020
Gradski štab za vanredne situacije grada Užica, na sednici održanoj u četvrtak, 25.juna, razmatrao je aktuelno stanje u vezi sa epidemijom  korona viru...
Više

Obaveštenje o prijemu zahteva nosioca projekta „Rad-Rašo“ d.o.o

25/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE Broj: 504-2/19 Datum: 24.06.2020.god.   Na  osnovu  člana 68 stav 1....
Više

Javna nabavka – Rekonstrukcija ulice Ive Andrića

23/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-148/20 Datum: 23.06.2020 Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama...
Više