Објаве - Огласна табла

Јавни оглас за отуђење непокретности у Севојну и Крчагову путем прикупљања затворених писмених понуда

26/02/2021
На основу члана 27. став 10. и 29. став 1. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016- др....
Више

Оглас за давање у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица

11/02/2021
            На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“број 37/14, 30/16, 4/19),  О...
Више

Јавна презентација Урбанистичког Пројекта за изградњу објекта културе-изложбени простор керамике на кат.парц.бр.174 КО Злакуса, Град Ужице

29/01/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

ЈАВНИ ОГЛАС o покренутoм поступаку утврђивања Трга Светог Саве у Ужицу за просторно културно-историјску целину

28/01/2021
Завод за заштиту споменика културе Краљево у име Републичког завода за заштиту споменика културе, на основу члана 48. став 1. Закона о културним добри...
Више

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу породичне стамбене зграде и два помоћна објекта на кат. парц, бр. 904/4 КО Пониковица, град Ужице

28/01/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОП ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“- I ФАЗА, ГРАД УЖИЦЕ

28/01/2021
Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  по обављеној стручној контроли и утврђивању нацрта Измена и допуна Плана...
Више

Поновљени јавни позив за избеглице

20/01/2021
Поновљени јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију...
Више

Поновљени јавни позив за ИРЛ

20/01/2021
Поновљени јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за  на...
Више

Урбанистички пројекат за изградњу монтажног стуба базне станице мобилне телефоније

25/12/2020
Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат.парц.бр. 5325 КО Ужице за изградњу монтажног стуба базне станице мобилне т...
Више

Jавнa презентацијa УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу стамбено-пословног објекта и базена на кат. парцели број 8186 КО Ужице

18/12/2020
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више