Објаве - Огласна табла

Јавни увид у нацрт генералне регулације „Ужице – централни део“- II фаза

15/03/2019
Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  по обављеној стручној контроли и утврђивању нацрта Плана генералне регул...
Више

Јавни оглас ЈП „Велики парк“ Ужице за давање у закуп пословног простора на Градском базену

11/03/2019
Јавно предузеће "Велики парк" Ужице расписује   ОГЛАС за давање у закуп прикупљањем затворених писмених понуда:   1.Пословног просто...
Више

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу објекта за становање – одмор на кат. парцели број 12/14 КО Кремна, на Тари

07/03/2019
Г Р А Д   У Ж И Ц Е ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/...
Више

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 9/12 КО Кремна

17/01/2019
Г Р А Д   У Ж И Ц Е ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/...
Више

Јавни увид у План детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб – Дубци

24/12/2018
Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  по обављеној стручној контроли и утврђивању нацрта Плана детаљне регулац...
Више

Јавна презентација УП за реконструкцију и доградњу пословног објекта (КП 9874 КО Ужице)

20/12/2018
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Анкета о информатичкој писмености и спремности грађана и пословног сектора за коришћење електронских услуга

08/11/2018
Анкета о информатичкој писмености и спремности грађана и пословног сектора за коришћење електронских услуга је део истраживања о електронској управи, ...
Више

Оглас за давање у закуп пословног простора у приземљу западне трибине Градског стадиона

12/10/2018
Јавно предузеће "Велики парк" Ужице расписује ОГЛАС за давање у закуп прикупљањем затворених писмених понуда:   Пословног простора у виђ...
Више

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за локацију „Турист“ на Градској плажи у Ужицу

13/09/2018
Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  по обављеној стручној контроли и утврђивању нацрта Плана детаљне регулац...
Више

Јавни оглас – Давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини

15/06/2018
Јавни оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини прикупљањем затворених писаних  понуда можете преузети ОВДЕ....
Више