Објаве - Обавештења

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на инсталацијама водовода, кишне и фекалне канализације (спољне мреже и пратећи хидротехнички објекти)

17/03/2017
Број: 07-376/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 1...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на изградњи и поправци објеката водопривреде ( насипа,канала,корита реке и сл.)

17/03/2017
Број: 07-375/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 1...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Пројектовање објеката спољног развода водовода и канализације ( кишне и фекалне ) са пратећим хидротехничким објектима.

17/03/2017
Број: 07-350/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на одржавању јавне расвете

17/03/2017
Број: 07-374/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 1...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на изради електротехничких објеката (трафостаница, далековода, нисконапонске мреже и слично)

17/03/2017
Број: 07-373/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 1...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на изградњи електроинсталација

17/03/2017
Број: 07-372/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34.,55.став 1.тачка 5) и 57. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/201...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на изградњи јавне расвете

17/03/2017
Број: 07-371/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 1...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на изградњи објеката високоградње мање сложених конструкција, распона до 12 метара и спратности П+4 до 18 метара висине

17/03/2017
Број: 07-367/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на изградњи објеката високоградње свих сложености,распона и висина

17/03/2017
Број: 07-366/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на изградњи конструктивних објеката нискоградње ( мостова,пропуста,потпорних зидова и слично ) мостова средње сложености ,распона до 12 метара

17/03/2017
Број: 07-365/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/...
Више