Објаве - Обавештења

Обавештење о признавању квалификација у квалификационом поступку – Пројектовање улица, путева и других врста саобраћајних површина и партерног уређења

17/03/2017
Број: 07-349/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 1...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на изградњи конструктивних објеката нискоградње (мостова,пропуста,потпорних зидова) свих распона

17/03/2017
Број: 07-364/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на пословима санације клизишта

17/03/2017
Број: 07-363/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Пројектовање објеката јавне расвете и електроинсталација

17/03/2017
Број: 07-352/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење браварских радова

17/03/2017
Број: 07-377/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 1...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Пројектовање објеката водопривреде ( насипа,регулација и сл.)

17/03/2017
Број: 07-351/8 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на инсталацијама водовода, кишне и фекалне канализације (спољне мреже и пратећи хидротехнички објекти)

17/03/2017
Број: 07-376/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 1...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на изградњи и поправци објеката водопривреде ( насипа,канала,корита реке и сл.)

17/03/2017
Број: 07-375/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 1...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Пројектовање објеката спољног развода водовода и канализације ( кишне и фекалне ) са пратећим хидротехничким објектима.

17/03/2017
Број: 07-350/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на одржавању јавне расвете

17/03/2017
Број: 07-374/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 1...
Више