Објаве - Обавештења

Јавна расправа о нацрту прихода и расхода Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ужица за 2019. годину

28/08/2019
Јавна расправа о нацрту прихода и расхода Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ужица за 2019. годину одржаће се у Великој сали Градске к...
Више

Обавештење о носиоцу пројекта „ВИП МОБИЛЕ“доо Београд

27/08/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ Број: 502-15/19   На  ...
Више

Обавештење о решењу носиоца пројекта Алексе Ршумовића

23/08/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ   На основу чл.10. став...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „ВИП МОБИЛЕ“ доо Београд

22/08/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ БРОЈ:502-15/19 На  о...
Више

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

22/08/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ БРОЈ: 502-14/19 На  ...
Више

Извештај о контроли јавних чесми на територији Града Ужица

20/08/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Ул.Димитрија Туцови...
Више

Одлучивање о потреби процене утицаја на ЖС за пројекат: «Реконструкција и доградња специјализованог затвореног складишта са хладњачом за складиште воћа» (КП 1101 КО Севојно)

19/08/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више

Оглас за давање у закуп пословног простора у приземљу северне трибине на Градском стадиону

19/08/2019
Јавно предузеће "Велики парк" Ужице расписује ОГЛАС за давање у закуп прикупљањем затворених писмених понуда:   Пословног простора у виђ...
Више

Јавна презентациј УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА За изградњу објекта за становање – одмор на кат. парцели број 12/17 КО Кремна, на Тари

16/08/2019
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Jавну презентацијa УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за доградњу породичног стамбеног објекта на кат. парцели број 5446 КО Ужице, у Ужицу, ул. Београдска бр.64

16/08/2019
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више