Објаве - Обавештења

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д.

25/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 502-12/20 Датум: 20.05.2020.год.   На основу члaна 28, а у вези...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Теленор“ доо

22/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 502-3/20 Датум: 21.05.2020.год.   На основу чл. 20., а у вези ...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д.

22/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 502-8/20 Датум: 20.05.2020.год.   На основу члaна 20, а у вези...
Више

33 events have been carried out within this project

19/05/2020
RECOV info template you can download HERE....

Обавештење о субвенцијама у пољопривреди

15/05/2020
На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје града Ужица за 2020. годину, Град Ужи...
Више

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА За изградњу објекта складишта на кат. парцели 4285 КО Севојно,у Севојну, град Ужице

15/05/2020
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА За реконструкцију и доградњу станице за снадбевање моторних возила горивом на кат. парцелама број 4235, 4246/2, 4246/29 и 4246/3, све КО Севојно

15/05/2020
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Jавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА За урбанистичко-архитектонску разраду кат. парцеле бр.8180/2 КО Ужице

15/05/2020
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Обавештење поводом избора за народне посланике Народне скупштине и одборнике Скупштине Града Ужица расписаних за 21. јун

11/05/2020
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РС И ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА   РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ  ...
Више

Обавештење о продужетку рока за подношење пријава за учешће на Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма за омладину у 2020. години

11/05/2020
Република Србија Град Ужице Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV број 401-168/20, 11.05. 2020. год. У ...
Више