Објаве - Обавештења

Обавештење о постављању станице за праћење квалитета ваздуха

19/04/2018
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развоја ...
Више

Обавештење о покретању поступка за одобравање годишњих програма у области спорта за 2019. годину

04/04/2018
Јавно обавештење о покретању поступка за одобравање годишњих програма у области спорта за 2019. годину можете погледати ОВДЕ. Апликациони форумулар...
Више

Решење о разрешењу и именовању једног члана Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а града Ужица

30/03/2018
Република Србија ГРАД УЖИЦЕ ГРАДОНАЧЕЛНИК II број 021-28/17 Датум:29.03.2018.године У ж и ц е               На основу члана 100. Статута г...
Више

Решење о одређивању минималног месечног износа трошкова одржавања зграда и износа накнаде коју плаћају власници у случају принудног постављеног професионалног управника

29/03/2018
Решење о одређивању минималног месечног износа трошкова инвестиционог и текућег одржавања зграда и износа накнаде коју плаћају власници посебних делов...
Више

Упутство у вези такси и накнада за издавање локацијских услова

29/03/2018
Упутсво у вези такси и накнада за издавање локацијских услова можете погледати ОВДЕ.  ...
Више

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања за 2018. годину

27/03/2018
ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА   Потребно је да учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, без одлагања доставе нов...
Више

Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

26/03/2018
   ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Ди...
Више

Решење о именовању стручне комисије за оцену пројекта у области јавног информисања за 2018. годину

15/03/2018
На основу члана 24. Закона о јавном информисању (''Службени гласник РС'' број 83/14 и 58/15) и  чл. 19 - 22. Правилника о суфинансирају пројеката за о...
Више

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

09/03/2018
  Република Србија ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи...
Више

Обавештење о донетом решењу Изградња велепродајног центра-Retail park

07/03/2018
  ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Дим...
Више