Објаве - Обавештења

Јавна презентација УП за реконструкцију постојећег стамбеног објекта и изградњу новог стамбеног објекта (КП 8959 КО Ужице)

14/06/2018
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Јавна презентација урбанистичко-архитектонског решења изградње пословног трговинског објекта (КП 11643/2 КО Ужице)

14/06/2018
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Наградни конкурс за избор најлепшег дворишта и тераса стамбених објеката на градском и сеоском подручју

14/06/2018
У складу са Програмом заштите и унапређења животне средине Града Ужица за 2018.годину, Град Ужице расписује НАГРАДНИ КОНКУРС за избор најлепшег двор...
Више

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта „Први Партизан“ а.д.

13/06/2018
  ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Дим...
Више

Јавни увид у нацрт измена и допуна ПГР „Севојно“ за део локације „Бојовића воденица“

08/06/2018
Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  по обављеној стручној контроли и утврђивању Нацрта измена и допуна Плана...
Више

Обавештење о спровођењу пројекта „Реформа пореза на имовину“

06/06/2018
Обавештавају се грађани да је у току спровођење пројекта „Реформа пореза на имовину“ који обухвата попис непокретности за које власници или корисници ...
Више

Обавештење о решењу носиоца пројекта „Вип Мобиле“ доо

01/06/2018
  ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Дим...
Више

Обавештење о резултатима испитивања воде са Јавне чесме у Великом парку

30/05/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој 29.05.2018.год. У ...
Више

Обавештење о субвенцијама у пољопривреди

30/05/2018
На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје града Ужица за 2018. годину, Град Ужи...
Више

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Златибор”

28/05/2018
РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Р...
Више