Објаве - Обавештења

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Рад-Рашо“ доо

15/01/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI БРОЈ 504-02/19 Датум: 13.01...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Теленор“ доо

14/01/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број 502-35/19 Датум:13.01....
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Гули-Гули“ доо

14/01/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI БРОЈ 502-36/19   На...
Више

Јавна презентација УП за урбанистичко-архитектонску разраду КП бр.9356 КО Ужице

03/01/2020
Г рад Ужице Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне-послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/ 513-469 ...
Више

Јавна презентација УП за доградњу породичног стамбеног објекта на КП бр. 4967 КО Ужице

03/01/2020
Град Ужице Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/ 513-469 ...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта ГУЛИ-ГУЛИ доо

30/12/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI број: 502-36/19   Н...
Више

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Весне Вуковић

27/12/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  ...
Више

Обавештење о пријему захтева носиоца пројекта „РАД-РАШО“ доо

27/12/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 504-02/19   На  основу  члана 68 став 1. тачка 1. и члана 69. Зако...
Више

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта „ТЕЛЕНОР“ доо

27/12/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 502-24/19   ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ   Обавештава се јавност, ...
Више

Обавештење о пријему Захтева носиоца пројекта „РАД-РАШО“ ДОО

20/12/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI БРОЈ 504-02/19   ...
Више