Objave - Konkursi

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj pčelarstva

17/05/2019
U okviru Projekta  “Divac poljoprivredni fondovi  u gradu Užice”   -  Fondacija  “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa gradom Užice,  raspisuje konkurs za d...
Više

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

08/05/2019
REPUBLIKA SRBIJA GRAD UŽICE GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I KOMUNALNU POLICIJU VII broj 111-5/19 08.05.2019. godine UŽICE          ...
Više

Javni konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Užica za 2019. godinu

19/04/2019
Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Službeni glasnik RS", broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja komisije z...
Više

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

11/04/2019
REPUBLIKA SRBIJA GRAD UŽICE GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI IV broj 111-4/19 11.04.2019. godine UŽIC...
Više

Lista programa za omladinu u 2019.godini i iznos bodova

04/04/2019
Listu programa za omladinu u 2019. godini i iznos bodova možete preuzeti OVDE....
Više

Javni konkurs za sufinansiranje objavljivanja knjiga u 2019. godini

27/03/2019
            Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi (''Sl. glasnik RS'', broj 72/09,13/16 i 30/16-ispravka), a u skladu sa Odlukom o budžetu grada Užica z...
Više

Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama

05/03/2019
Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Grada Užica VI Broj 503-6/19 Datum: 05.03.2019. godine   O D L U K A  o raspisivanju Javnog...
Više

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa za omladinu u 2019. godini

27/02/2019
U skladu sa Lokalnim akcionim planom za mlade 2015-2019 godina, članom 38.  Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS, broj 51/2009 i 99/2011),  članom...
Više

Javni konkurs za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji grada Užica

19/02/2019
REPUBLIKA SRBIJA GRAD UŽICE Komisija za obnovu fasada stambenih zgrada II broj : 352-86/2019 Datum: 19.02.2019. godine U ž i c e   O D L U K ...
Više

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa udruženja OSI u 2019. godini – lista vrednovanja

14/02/2019
Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa udruženja OSI u 2019. godini - listu vrednovanja možete preuzeti OVDE....
Više