Objave - Konkursi

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa udruženja osoba sa invaliditetom u 2019. godini

16/01/2019
U skladu sa čl. 38.  Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS, broj 51/2009 i 99/2011),  čl. 5. Uredbe  o sredstvima za podsticanje programa ili nedost...
Više

Interni konkurs za popunjavanje slobodnog radnog mesta

26/12/2018
REPUBLIKA SRBIJA GRAD UŽICE GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI IV broj 111-28/18 25.12.2018. godine UŽI...
Više

Javni konkurs za dodelu gradskih stipendija učenicima i studentima za školsku 2018/2019. godinu

24/10/2018
Na osnovu člana 14. Pravilnika o stipendiranju talentovanih učenika i studenata iz sredstava gradskog budžeta          (broj 67-5/12 i 67-8/16), Komis...
Više

Javni konkurs za finansiranje projekata koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine

10/09/2018
GRAD UŽICE u skladu sa Programom zaštite i unapređenja životne sredine za 2018.godinu raspisuje JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKTA KOJE REALIZUJU...
Više

Javni konkurs za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji grada Užica

07/09/2018
REPUBLIKA SRBIJA GRAD UŽICE Komisija za obnovu fasada stambenih zgrada II broj : 401-81/2018-1 Datum: 07.09.2018. godine U ž i c e   O D L U ...
Više

Javni konkurs za izbor direktora Narodne biblioteke Užice

31/08/2018
Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor Direktora Narodne biblioteke Užice na period od četiri godine možete pogledati OVDE....
Više

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini

25/05/2018
Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17), član...
Više

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini

25/05/2018
Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17), član...
Više

Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Užica

19/03/2018
Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj VI Broj 503 - 12/18 Datum: 19.03.2018.god.   O D L U K A o raspisivanju Javnog konkursa za ...
Više

Javni konkurs radi prikupljanja predloga za sufinansiranje održavanja muzičkih festivala na području grada Užica u 2018. godini

07/03/2018
Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi (''Sl. glasnik RS'', broj 72/09, 13/16 i 30/16 – ispr.) i Odluke o budžetu grada Užica za 2018. godinu (''Sl. list...
Više