Објаве - Конкурси

Конкурс за избор најлепшег дворишта

18/05/2020
У складу са Програмом заштите и унапређења животне средине Града Ужица за 2020.годину, Град Ужице расписује,  НАГРАДНИ КОНКУРС за избор најлепшег дв...
Више

Позив грађанима Ужица за учешће у активностима компостирања на SUBREC пројекту

27/04/2020
У складу са планом активности, SUBREC пројекат набавља 300 компостера за потребе кућног компостирања биоразградивог отпада, у Ужицу. Компостери су нам...
Више

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма за омладину у 2020. години

13/03/2020
На основу  члана 38.  Закона о удружењима (Службени гласник РС, број 51/2009 и 99/2011),  чланом 5. Урeдбе  o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нe...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2020. години

03/03/2020
на основу члана 76. Закона о култури (''Сл. гласник РС'', број 72/09,13/16 и 30/16-исправка), члана 26. став 1, тачка 4. Статута града Ужица (Службени...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица

26/02/2020
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужица VI Број 352-73/20 Датум: 26.02.2020. године   О Д Л У К А  о расписивању Јавно...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица

24/02/2020
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Комисија за обнову фасада стамбених зграда II број : 352-90/2020 Датум: 24.02.2020. године У ж и ц е   О Д Л У К ...
Више

Градски културни центар расписује јавни конкурс ради прикупљања предлога за суфинансирање одржавања музичких фестивала на подручју града Ужица  у 2020. години

14/02/2020
На основу члана 76. Закона о култури (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројека...
Више

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма изградње, одржавања и обнове верских објеката

14/02/2020
На основу чл. 32 став 6. и члана 44. Закона о црквама и верским заједницама (Службени гласник РС, број 36/2006), члана 2. Закона о удружењима (Службен...
Више

Јавно предузеће „Стан“ расписује оглас за давање у закуп пословни простор

14/02/2020
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''СТАН'' УЖИЦЕ р а с п и с у ј е    ОГЛАС за давање у закуп прикупљањем  затворених писаних понуда:     I Пословно...
Више

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програм ораганизација цивилног друштва у 2020. години

23/01/2020
У складу са чл. 38.  Закона о удружењима (Службени гласник РС, број 51/2009 и 99/2011),  чл. 5 Урeдбе  o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстa...
Више