Објаве - Конкурси

Продужује се рок за пријављивање на Конкурс за избор најлепшег дворишта до 12. јула

03/07/2019
Због малог броја пријављених учесника Град Ужице је продужио рок за пријављивање на Конкурс за избор најлепшег дворишта. Нови рок за пријављивање н...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

03/07/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изгрдњу и имовинско правне послове VI број 111-22/19 01.07.2019. године УЖИЦЕ      ...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

03/07/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII  број 111-23/19 01.07.2019. године УЖИЦЕ               На о...
Више

Јавни конкурс за попуњавање намештеничког радног места

19/06/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV број 111-19/19 17.06.2019. године УЖИ...
Више

Јавни конкурс за попуњавање положаја

29/05/2019
Република Србија Град Ужице Градско веће III број: 111-12/19 Датум: 21.05.2019. године На основу чл. 56. ст. 1 и чл. 66. ст. 7. Закона о локалној...
Више

Јавни конкурс за ораганизовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом у 2019. години

22/05/2019
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. з...
Више

Јавни позив за ангажовање менаџера за промоцију – пројекат “Јавна својина за развој јавног сектора“

20/05/2019
Град Ужице - Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове оглашава јавни позив за ангажовање лица по Уговору о делу, за обављање п...
Више

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за развој пчеларства

17/05/2019
У оквиру Пројекта  “Дивац пољопривредни фондови  у граду Ужице”   -  Фондација  “Ана и Владе Дивац” у сарадњи са градом Ужице,  расписује конкурс за д...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

08/05/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ VII број 111-5/19 08.05.2019. године УЖИЦЕ          ...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Ужица за 2019. годину

19/04/2019
На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења комисије з...
Више