Objave - Konkursi

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

12/06/2020
REPUBLIKA SRBIJA GRAD UŽICE Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti IV broj 111-4/20 12.06.2020. godine UŽIC...
Više

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

12/06/2020
REPUBLIKA SRBIJA GRAD UŽICE Gradska uprava za finansije V broj 111-3/20 12.06.2020. godineUŽICE               Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o ...
Više

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata

02/06/2020
Na osnovu čl. 32 stav 6. i člana 44. Zakona o crkvama i verskim zajednicama (Službeni glasnik RS, broj 36/2006), člana 2. Zakona o udruženjima (Služben...
Više

Javni poziv nezaposlenima sa područja Grada Užica za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2020. godini

01/06/2020
Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - dr. z...
Više

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2020. godini

01/06/2020
Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 3 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10, 38/15, 113/17 - dr. ...
Više

Javni poziv za realizaciju Programa stručne prakse u 2020. godini

01/06/2020
Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 5 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17), član...
Više

Javni konkurs za oraganizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2020. godini

01/06/2020
Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - dr. z...
Više

Konkurs za izbor najlepšeg dvorišta

18/05/2020
U skladu sa Programom zaštite i unapređenja životne sredine Grada Užica za 2020.godinu, Grad Užice raspisuje,  NAGRADNI KONKURS za izbor najlepšeg dv...
Više

Poziv građanima Užica za učešće u aktivnostima kompostiranja na SUBREC projektu

27/04/2020
U skladu sa planom aktivnosti, SUBREC projekat nabavlja 300 kompostera za potrebe kućnog kompostiranja biorazgradivog otpada, u Užicu. Komposteri su nam...
Više

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa za omladinu u 2020. godini

13/03/2020
Na osnovu  člana 38.  Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS, broj 51/2009 i 99/2011),  članom 5. Uredbe  o sredstvima za podsticanje programa ili ne...
Više