Objave - Konkursi

Javni konkurs za oraganizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2019. godini

04/07/2019
Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2019. godini možete pogledati OVDE. Obrazac prijave...
Više

Produžuje se rok za prijavljivanje na Konkurs za izbor najlepšeg dvorišta do 12. jula

03/07/2019
Zbog malog broja prijavljenih učesnika Grad Užice je produžio rok za prijavljivanje na Konkurs za izbor najlepšeg dvorišta. Novi rok za prijavljivanje n...
Više

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

03/07/2019
REPUBLIKA SRBIJA GRAD UŽICE Gradska uprava za urbanizam, izgrdnju i imovinsko pravne poslove VI broj 111-22/19 01.07.2019. godine UŽICE      ...
Više

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

03/07/2019
REPUBLIKA SRBIJA GRAD UŽICE Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj VIII  broj 111-23/19 01.07.2019. godine UŽICE               Na o...
Više

Javni konkurs za popunjavanje namešteničkog radnog mesta

19/06/2019
REPUBLIKA SRBIJA GRAD UŽICE GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI IV broj 111-19/19 17.06.2019. godine UŽI...
Više

Javni konkurs za popunjavanje položaja

29/05/2019
Republika Srbija Grad Užice Gradsko veće III broj: 111-12/19 Datum: 21.05.2019. godine Na osnovu čl. 56. st. 1 i čl. 66. st. 7. Zakona o lokalnoj...
Više

Javni konkurs za oraganizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2019. godini

22/05/2019
Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. z...
Više

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj pčelarstva

17/05/2019
U okviru Projekta  “Divac poljoprivredni fondovi  u gradu Užice”   -  Fondacija  “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa gradom Užice,  raspisuje konkurs za d...
Više

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

08/05/2019
REPUBLIKA SRBIJA GRAD UŽICE GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I KOMUNALNU POLICIJU VII broj 111-5/19 08.05.2019. godine UŽICE          ...
Više

Javni konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Užica za 2019. godinu

19/04/2019
Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Službeni glasnik RS", broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja komisije z...
Više