Објаве - Конкурси

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години

25/05/2018
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члан...
Више

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години

25/05/2018
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члан...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица

19/03/2018
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој VI Број 503 - 12/18 Датум: 19.03.2018.год.   О Д Л У К А о расписивању Јавног конкурса за ...
Више

Јавни конкурс ради прикупљања предлога за суфинансирање одржавања музичких фестивала на подручју града Ужица у 2018. години

07/03/2018
На основу члана 76. Закона о култури (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину (''Сл. лист...
Више

Конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2018. години

02/03/2018
У складу са Одлуком о буџету града Ужица за 2018.годину (''Службени лист  града Ужица'', број 43/17) ГРАД УЖИЦЕ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица

26/02/2018
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Комисија за обнову фасада стамбених зграда II број : 401-81/2018-1 Датум: 22.02. 2018. године У ж и ц е   О Д Л У...
Више

Конкурс за реализацију пројеката за омладину у 2018. години

23/02/2018
ГРАД УЖИЦЕ У СКЛАДУ СА ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА МЛАДЕ 2015-2019 ГОДИНА РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОМЛАДИНУ У 2018. ГОДИНИ  ...
Више

Јавни позив за финансирање/суфинансирање пројеката-програма организација цивилног друштва у 2018. години

21/02/2018
У складу са чл. 38  Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09), чл. 5 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела ср...
Више

Јавни позив за финансирање/суфинансирање пројеката-програма удружења особа са инвалидитетом у 2018. години

11/01/2018
У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег ...
Више

Jавни конкурс за именовање директора ЈКП Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко Ужице“

09/01/2018
„На основу одлуке Управног одбора број 113/4 од 26.12.2017. године, Јавно комунално предузеће Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице у Сл...
Више