Објаве - Конкурси

Путна инфраструктура у МЗ Севојно – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

21/10/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-236/21 Датум:20.10.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним наба...
Више

Конкурс за доделу градских стипендија ученицима и студентима за школску 2021/2022. годину

20/10/2021
На основу члана 9 и 10. Правилника о стипендирању талентованих ученика и студената, број 67-4/20 од 15.10.2020. године, Комисија за стипендирање тален...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

15/10/2021
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију VII број 111-28/21 11.10.2021. године УЖИЦЕ   ...
Више

Јавни конкурс за попуњавање положаја

06/10/2021
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКО ВЕЋЕ III број 111-26/21 30.09.2021. године УЖИЦЕ             На основу чл. 56. ст. 1 и чл. 66. ст. 7. Зак...
Више

III јавни позив за доделу средстава за реализацију посебних програма у области спорта у граду Ужицу за 2021. годину

30/09/2021
На основу Законa о спорту (Службени гласник Републике Србије, број 10/16), Одлуке  о буџету Града Ужица за 2021. годину (Службени лист Града Ужица бр....
Више

Јавно предузеће “Стан” расписује оглас за давање у закуп пословни простор/локал у Ужицу и Севојну

10/09/2021
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''СТАН'' УЖИЦЕ р а с п и с у ј е   ОГЛАС за давање  у закуп прикупљањем  затворених писаних понуда:  I    Пословног простора/лока...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама у IV зони и зградама колективног становања у Града Ужицу

18/08/2021
На основу Одлуке  градоначелнице  града Ужица  о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мера енергетске санације број II 035-...
Више

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2021. години

09/08/2021
Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2021. години можете погледати ОВДЕ. Пријаву за спрово...
Више

Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину

15/07/2021
Програм доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину можете преузети ОВДЕ. Тек...
Више

Јавни конкурс за ораганизовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом са подручја града Ужица у 2021. години

12/07/2021
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. з...
Више