Објаве - Конкурси

Јавни конкурс за попуњавање положаја

29/05/2019
Република Србија Град Ужице Градско веће III број: 111-12/19 Датум: 21.05.2019. године На основу чл. 56. ст. 1 и чл. 66. ст. 7. Закона о локалној...
Више

Јавни конкурс за ораганизовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом у 2019. години

22/05/2019
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. з...
Више

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за развој пчеларства

17/05/2019
У оквиру Пројекта  “Дивац пољопривредни фондови  у граду Ужице”   -  Фондација  “Ана и Владе Дивац” у сарадњи са градом Ужице,  расписује конкурс за д...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

08/05/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ VII број 111-5/19 08.05.2019. године УЖИЦЕ          ...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Ужица за 2019. годину

19/04/2019
На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења комисије з...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

11/04/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV број 111-4/19 11.04.2019. године УЖИЦ...
Више

Листа програма за омладину у 2019.години и износ бодова

04/04/2019
Листу програма за омладину у 2019. години и износ бодова можете преузети ОВДЕ....
Више

Јавни конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2019. години

27/03/2019
            На основу члана 76. Закона о култури (''Сл. гласник РС'', број 72/09,13/16 и 30/16-исправка), а у складу са Одлуком о буџету града Ужица з...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама

05/03/2019
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужица VI Број 503-6/19 Датум: 05.03.2019. године   О Д Л У К А  о расписивању Јавног...
Више

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма за омладину у 2019. години

27/02/2019
У складу са Локалним акционим планом за младе 2015-2019 година, чланом 38.  Закона о удружењима (Службени гласник РС, број 51/2009 и 99/2011),  чланом...
Више