Objave - Javni poziv

Javni oglas za davanje u zakup privremenog objekta kućica-info punkt na lokaciji “Velika brana” sa deset kajaka i pratećom opremom

11/06/2021
Na osnovu  Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i us...
Više

Javni poziv za finansiranje projekata od javnog interesa – akcije „Užički program lokalnog partnerstva“  

25/05/2021
Na osnovu Odluke o budžetu Grada Užica za 2021. godinu ("Službeni list grada Užica" broj 58/20), Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja...
Više

Javni oglas za davanje u zakup stvari u javnoj svojini, dva privremena objekta-kućice na lokaciji “Plaža” i jedan privremeni objekat kućica-info punkt na lokaciji “Velika Brana” sa deset kajaka i pratećom opremom

21/05/2021
Na osnovu  Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i us...
Više

Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa za grad Užice u 2021. godini koje realizuju organizacije civilnog društva

21/05/2021
GRADONAČELNIK Broj: 401-287/21 Datum: 21.05.2021.   Na osnovu člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sre...
Više

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj plasteničke proizvodnje

12/04/2021
U okviru projekta  “Divac poljoprivredni fondovi” - Fondacija “Ana i Vlade Divac” u saradnji sa gradom Užice,  raspisuje:   KONKURS ZA DODELU BESPOVRA...
Više

Javni poziv za dodelu sredstava za realizaciju posebnih programa u oblasti sporta u gradu Užicu za 2021. godinu

07/04/2021
Na osnovu Zakona o sportu (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 10/16), Odluke  o budžetu Grada Užica za 2021. godinu (Službeni list Grada Užica br....
Više

Ponovljeni javni poziv za dodelu pomoći namenjenu poboljšanju uslova stanovanja izbeglicama na teritoriji grada Užica

30/03/2021
Na osnovu člana 12. Pravilnika o radu Komisije II br. 88-6/2020-02 od 15.juna 2020. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene pobo...
Više

Ponovljeni javni poziv za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica na teritoriji grada Užica

30/03/2021
Na osnovu člana 12. Pravilnika o radu Komisije II Br.88-7/2020-02 od 30.juna 2020.godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene poboljš...
Više

Oglas za davanje u zakup poslovnog prostora u Drežniku

25/03/2021
Na osnovu Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini grada Užica („Službeni list grada Užica“broj 37/14, 30/16), Odluke gradonačelnik...
Više

Javni poziv za sufinansiranje troškova vantelesne oplodnje u 2021. godini

17/03/2021
Broj 56-1/21 17.03.2021. Grad Užice raspisuje prvi javni poziv za sufinansiranje troškova vantelesne oplodnje u 2021. godini, za 5 (pet) parova, u i...
Više