Објаве - Јавне набавке

Позив за подношење понуда – Одржавање јавне расвете у зони запад

08/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-211/17 08.06.2017. године Ужице   На основу члана 34. став 8. Закона...
Више

Позив за подношење понуда – Одржавање јавне расвете у зони исток

08/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-210/17 08.06.2017. године Ужице   На основу члана 34. став 8. Закона...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Севојно – расвета, више праваца

07/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-202/17 07.06.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавним н...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Качер – расвета

06/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-203/17 06.06.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавним н...
Више

Позив за подношење понуда – Реконструкција тротоара на потезу Пора, Београдска ул. – од стене до вртића на Пори – завршетак

02/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-183/17 02.06.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Позив за достављање понуда – Изградња и асфалтирање пута Равни – Дрежник (Бановски пут)

01/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-197/17 01.06.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Позив за подношење пријава – радови на путној инфраструктури у МЗ Севојно

30/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-102/17 30.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавни...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Биоска – расвета

29/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-194/17 29.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавним н...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Центар – расвета

29/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-196/17 29.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавним н...
Више

Позив за подношење понуда – пружање услуге – Помоћ у кући за старије особе

24/05/2017
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-190...
Више