Објаве - Јавне набавке

Јавна набавка – Извођење радова на реконструкцији зграде позоришта

08/08/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-215/19 Датум: 08.08.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкам...
Више

Јавна набавка – Реконструкција трафо станице у МЗ Стапари

08/08/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-223/19 Датум: 08.08.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкам...
Више

Јавна набавка – Реконструкција, санација и рестаурација Старог града

07/08/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-222/19 Датум: 07.08.2019 На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Биоска

07/08/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-219/19 Датум: 07.08.2019 На основу члана 60. Став 1.тачка 2. Закона о јавним ...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Турица

07/08/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-218/19 Датум: 07.08.2019 На основу члана 60. став 1.тачка 2. Закона о јавним ...
Више

Јавна набавка – Радови на изради кишне канализације код школе у Крвавцима

06/08/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-217/19 Датум: 06.08.2019 На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним...
Више

Јавна набавка – Пројекат интерних саобраћајница за индустријску зону Бела Земља

02/08/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-216/19 Датум: 02.08.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкам...
Више

Јавна набавка – Студија такси превоза

02/08/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-209/19 Датум: 02.08.2019 На основу члана 60. Став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама ...
Више

Јавна набавка – Водовод Потпећ

26/07/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-213/19 Датум: 26.07.2019 На основу члана 60. став 1.тачка 1. Закона о јавним ...
Више

Јавна набавка – Обнова фасада на стамбеним објектима у граду Ужицу

25/07/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-211/19 Датум: 25.07.2019 На основу члана 60. Став 1.тачка 2. Закона о јавним ...
Више