Објаве - Јавне набавке

Путна инфраструктура у МЗ Горјани – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1.тачка1) ЗЈН (Сл.гласник РС бр.91/19)

22/10/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-240/20 Датум: 22.10.2020. године &n...
Више

Путна инфраструктура у МЗ Турица – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

16/10/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-232/20 Датум: 16.10.2020. године &n...
Више

Путна инфраструктура у МЗ Буар – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

16/10/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-231/20 Датум: 16.10.2020. године &n...
Више

Набавка тракторских чистача снега за потребе одржавања некатегорисаних путева – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС бр.91/19)

01/10/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-220/20 Датум:01.10.2020. године   На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о ј...
Више

Радови везани за реализацију пројекта “Удахнимо живот природи” – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН, у складу са чланом 27. став1. тачка1) ЗЈН (“Сл.гласник РС” број 91/19)

11/09/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-211/20 Датум: 11.09.2020. године &n...
Више

Радови на прикључењу градске библиотеке Ужице на систем ЈКП Градска Топлана Ужице-Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

08/09/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-207/20 Датум:08.09.2020. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним наба...
Више

Радови на изради електричних инсталација за малу спортску дворану у Крчагову, КП 1791/2, КО Ужице – набавка у складу са чланом 27.став1.тачка1)Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” број 91/19)

08/09/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-206/20 Датум:08.09.2020. године   На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о ј...
Више

Набавка у складу са чланом 27.став1.тачка1) Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” број 91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Качер

04/09/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-205/20 Датум:04.09.2020. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним наба...
Више

Набавка у складу са чланом 27.став1.тачка1)Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” 91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Злакуса

28/08/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-199/20 Датум: 28.08.2020. године &n...
Више

Набавка у складу са чланом 27.став.1.тачка1) Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” БРОЈ 91/19) – Реконструкција терена за мали фудбал са вештачком травом у Великом парку

20/08/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-192/20 Датум: 20.08.2020. године &n...
Више