Објаве - Јавне набавке

Јавна набавка – Набавка канцеларијског материјала-фотокопир папир

10/10/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТ IV Број: 404-297/19 Датум: 10.10.2019. На основу члана 60.став1.тачка 2...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у ГО Севојно

10/10/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-296/19 Датум: 10.10.2019 На основу члана 60. Став 1.тачка 2. Закона о јавним ...
Више

Јавна набавка – Радови на постављању декоративне јавне расвете

09/10/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-287/19 Датум: 09.10.2019. године На основу члана 60. став 1.тачка 2. Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Набавка декоративне јавне расвете за Нову годину

09/10/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-286/19 Датум: 09.10.2019. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона ...
Више

Јавна набавка – Радови везани за реализацију пројекта „Удахнимо живот природи“

07/10/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-288/19 Датум: 07.10.2019. године   На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о...
Више

Јавна набавка – Набавка горива за потребе зимског одржавања некатегорисаних путева у МЗ

04/10/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-266/19 Датум: 04.10.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавни...
Више

Јавна набавка: Радови на Старом граду-Ужички град

03/10/2019
Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број: 404-282/19 Датум: 03.10.2019   На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним ...
Више

Јавна набавка – Радови на путној инфраструктури у Градској општини Севојно

30/09/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-267/19 Датум: 30.09.2019 На основу члана 60. Став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама ...
Више

Јавна набавка – Набавка тракторских чистача снега за потребе одржавања некатегорисаних путева у МЗ

25/09/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-263/19 Датум: 25.09.2019 На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним...
Више

Јавна набавка – Радови на уређењу игралишта „Парк пријатељства“ на Пори

23/09/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-262/19 Датум: 23.09.2019. године На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о јавним на...
Више