Objave - Javne nabavke

Javna nabavka – Osiguranje imovine, vozila, zaposlenih i delatnosti

16/10/2019
GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI IV Broj: 404-301/19 Datum: 16.10.2019. Na osnovu člana 60. stav 1. tač...
Više

Javna nabavka – Nabavka kancelarijskog materijala-fotokopir papir

10/10/2019
GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOST IV Broj: 404-297/19 Datum: 10.10.2019. Na osnovu člana 60.stav1.tačka 2...
Više

Javna nabavka – Putna infrastruktura u GO Sevojno

10/10/2019
  GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-296/19 Datum: 10.10.2019 Na osnovu člana 60. Stav 1.tačka 2. Zakona o javnim ...
Više

Javna nabavka – Radovi na postavljanju dekorativne javne rasvete

09/10/2019
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-287/19 Datum: 09.10.2019. godine Na osnovu člana 60. stav 1.tačka 2. Zakona o javnim na...
Više

Javna nabavka – Nabavka dekorativne javne rasvete za Novu godinu

09/10/2019
  GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-286/19 Datum: 09.10.2019. godine Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona ...
Više

Javna nabavka – Radovi vezani za realizaciju projekta „Udahnimo život prirodi“

07/10/2019
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-288/19 Datum: 07.10.2019. godine   Na osnovu člana 60.stav1.tačka 2. Zakona o...
Više

Javna nabavka – Nabavka goriva za potrebe zimskog održavanja nekategorisanih puteva u MZ

04/10/2019
  GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-266/19 Datum: 04.10.2019. Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javni...
Više

Javne nabavka: Radovi na Starom gradu-Užički grad

03/10/2019
Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj VIII Broj: 404-282/19 Datum: 03.10.2019   Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim ...
Više

Javna nabavka – Radovi na putnoj infrastrukturi u Gradskoj opštini Sevojno

30/09/2019
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-267/19 Datum: 30.09.2019 Na osnovu člana 60. Stav 1.tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ...
Više

Javna nabavka – Nabavka traktorskih čistača snega za potrebe održavanja nekategorisanih puteva u MZ

25/09/2019
  GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII BBroj: 404-263/19 Datum: 25.09.2019 Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javni...
Više