Objave - Javne nabavke

Javna nabavka – Radovi na javnim površinama u gradu

20/08/2019
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII BBroj: 404-232/19 Datum: 20.08.2019 Na osnovu člana 60. stav 1.tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (...
Više

Javna nabavka – Rekonstrukcija fasade u ul.D.Tucovića 92

19/08/2019
  GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII BBroj: 404-230/19 Datum: 19.08.2019 Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javni...
Više

Javna nabavka – Izvođenje radova na izgradnji sanitarnog čvora u Staparskoj banji

19/08/2019
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-229/19 Datum: 19.08.2019. Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkam...
Više

Javna nabavka – Radovi na hidrotehničkim instalacijama u Staparskoj banji

19/08/2019
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-228/19 Datum: 19.08.2019. Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkam...
Više

Javna nabavka – Putna infrastruktura u MZ Trnava

15/08/2019
  GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII BBroj: 404-231/19 Datum: 15.08.2019 Na osnovu člana 60. stav 1.tačka 2. Zakona o javnim...
Više

Javna nabavka – Nastavak izgradnje trotoara D.Tucovića

14/08/2019
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-227/19 Datum: 14.08.2019 Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama...
Više

Javna nabavka – Radovi na održavanju javne rasvete na teritoriji Grada Užica, partija 3: zona zapad

13/08/2019
Zapisnik o otvaranju ponuda možete preuzeti OVDE. Zapisnik o pregovaranju u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda možete pr...
Više

Javna nabavka – Rad mašina na probijanju seoskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

12/08/2019
  GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-225/19 Datum: 12.08.2019. Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javni...
Više

Javna nabavka – Izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade pozorišta

08/08/2019
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-215/19 Datum: 08.08.2019. Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkam...
Više

Javna nabavka – Rekonstrukcija trafo stanice u MZ Stapari

08/08/2019
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-223/19 Datum: 08.08.2019. Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkam...
Više