Objave - Javne nabavke

Javna nabavka – Izrada kišne kanalizacije na parteru sportske dvorane u Krčagovu

03/07/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-173/20 Datum: 30.06.2020. godine   Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o ...
Više

Javna nabavka – Zamena stakla na sportskoj dvorani u Krčagovu

01/07/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-171/20 Datum: 30.06.2020. godine Na osnovu člana 60. Stav 1.tačka 2. Zakona o javnim naba...
Više

Javna nabavka – Javna rasveta u MZ Lunovo selo – Ćuvik

01/07/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-169/20 Datum: 30.06.2020. godine Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nab...
Više

Javna nabavka – Putna infrastruktura u MZ Bioska

30/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-168/20 Datum: 30.06.2020. godine Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nab...
Više

Javna nabavka – Putna infrastruktura u MZ Stapari

30/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-167/20 Datum: 30.06.2020. godine Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim n...
Više

Javna nabavka – Putna infrastruktura u MZ Bela Zemlja

30/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-166/20 Datum: 30.06.2020. godine Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim n...
Više

Javna nabavka – Izgradnja vodovoda Potpeć

30/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-163/20 Datum: 30.06.2020. godine   Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o ...
Više

Javna nabavka – Nabavka pvc cevi za vodovod i kanalizaciju

30/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU I RAZVOJ VIII Broj: 404-164/20 Datum: 30.06.2020. godine   Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o ...
Više

Javna nabavka – Usluge fiksne mobilne telefonije za gradske uprave

29/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI IV Broj: 404-160/20 Datum: 29.06.2020. godine   Na osnovu čla...
Više

Javna nabavka – Dogradnja radne sobe u vrtiću Maslačak u Sevojnu sa uvođenjem sistema za dojavu požara u celom vrtiću

29/06/2020
GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE ORGANA GRADA, OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI IV Broj: 404-161/20 Datum: 29.06.2020. godine Na osnovu člana 60. sta...
Više