Објаве - Јавне набавке

Израда подлоге за клизалиште на тргу – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

18/10/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-229/21 Датум:18.10.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним...
Више

Набавка тракторских чистача снега за потребе одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19)

18/10/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-233/21 Датум:18.10.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закон...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Крвавци

11/10/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-226/21 Датум:11.10.2021. године   На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закон...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Турица

30/09/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-220/21 Датум: 30.09.2021. године   На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о ј...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Теразије

24/09/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-214/21 Датум: 24.09.2021. године   На основу члана 27. став 1. тачка 1) Зако...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура МЗ Злакуса

03/09/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-193/21 Датум: 03.09.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавни...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) -Путна инфраструктура у МЗ Царина

01/09/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-191/21 Датум: 30.08.2021.   На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о ја...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Крчагово

22/07/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIIIБрој: 404-162/21 Датум:22.07.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о ...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Љубање

21/07/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-163/21 Датум:21.07.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Скржути

09/07/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-154/21 Датум: 09.07.2021. године   На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о ...
Више