Објаве - Јавне набавке

Јавна набавка – Набавка, уградња и одржавање техничких средстава за успоравање саобраћаја

20/02/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-50/19 20.02.2019. године   На основу члана 60.став1...
Више

Јавна набавка – Израда програма енергетске ефикасности града Ужица

19/02/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове VI број 404-49/19 19.02.2019. године У ж и ц е На основу члана 60. ...
Више

Јавна набавка – Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације

19/02/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-48/19 19.02.2019. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. тачка 2) Зако...
Више

Јавна набавка – Изградња и поправка потпорних зидова

18/02/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-46/19 18.02.2019. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. Закона о јавн...
Више

Јавна набавка – Чишћење таложника, предталожника, решетки, пропуста

13/02/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-43/19 13.02.2019. године   На основу члана 60.став1.т...
Више

Јавна набавка – Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације

13/02/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-36/19 13.02.2019. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. тачка 2) Зако...
Више

Јавна набавка – Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града

12/02/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-29/19 12.02.2019. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. Закона о јавн...
Више

Јавна набавка – Радови на поправкама малог обима на јавним површинама града

12/02/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-27/19 12.02.2019. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. Закона о јавн...
Више

Јавна набавка – Набавка армирано бетонских цеви за пропусте

12/02/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-42/19 12.02.2019. године   На основу члана 60.став1.т...
Више

Јавна набавка – Радови на одржавању трупа пута и система за одводњавање

11/02/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-28/19 11.02.2019. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. тачка 2) Зако...
Више