Објаве - Јавне набавке

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Волујац

01/04/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-90/20 Датум: 01.04.2020. године На основу члана 60. став 1.тачка 2. Закона о ...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Луново село

01/04/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-89/20 Датум: 01.04.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Изградња и поправка потпорних зидова

24/03/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII ББрој: 404-84/20 Датум: 23.03.2020 На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама...
Више

Јавна набавка – Прилагођени превоз за кориснике дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју на територији града Ужица

24/03/2020
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ Број 022-65/20-168 24.3.2020. године У ж и ц е   На основу члана 55. став 1...
Више

Јавна набавка – Поправка и санација спортских терена

17/03/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-78/20 Датум: 17.02.2020. године На основу члана 60. став 1.тачка 2. Закона о јавним наб...
Више

Јавна набавка – Изградња водовода Дрежник

16/03/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-68/20 Датум: 16.03.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Набавка корпи за отпад

13/03/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-69/20 Датум: 13.03.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Сеча дрвећа

12/03/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-70/20 Датум: 12.03.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Кошење зелених површина у јавној својини

12/03/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-71/20 Датум: 12.03.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Успостављање јединственог управног места

12/03/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-39/20 Датум: 12.03.2020. године На основу члана 60. став ...
Више