Објаве - Јавне набавке

Јавна набавка – Набавка и испорука бетона

22/02/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-14/18 22.02.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60.став1.тачка2...
Више

Јавна набавка – Пружање услуге персоналне асистенције одраслим особама са инвалидитетом у обављању свакодневних животних и радних активности

13/02/2018
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-11/...
Више

Јавна набавка – Рад машина на зимском одржавању путева и улица на територији града-партија 3 и партија 4

05/12/2017
Одлука о додели уговора за партију 3 - Рад машина на зимском одржавању путева и улица на територији града Одлука о додели уговора за партију 4 - Ра...
Више

Јавна набавка – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Рибашевина – расвета

05/12/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-359/17 05.12.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона ...
Више

Јавна набавка – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Кремна – расвета

29/11/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-357/17 29.11.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона ...
Више

Јавна набавка – Пројекат реконструкције Јеловогорске улице

29/11/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-332/17 29.11.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. За...
Више

Јавна набавка – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Волујац – расвета

22/11/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-346/17 22.11.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона ...
Више

Јавна набавка – Набавка 8 пакета грађевинског материјала

22/11/2017
Обавештење о покретању јавне набавке грађевинског материјала можете преузети ОВДЕ. Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ. Питања и одгово...
Више

Јавна набавка – Услуге уступања људских ресурса

18/11/2017
На основу чл. 55., чл. 57 и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавк...
Више

Јавна набавка – Набавка добара за новогодишње украшавање града

16/11/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-341/17 16.11.2017. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. та...
Више