Објаве - Јавне набавке

Јавна набавка – Анализа земљишта за потребе регистрованих пољопривредних домаћинстава

17/06/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-176/19 Датум: 17.06.2019. године На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Израда пројекта општинског пута Кадињача – Јелова Гора

14/06/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-169/19 Датум: 14.06.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкам...
Више

Јавна набавка – Реконструкција јавне расвете

13/06/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-173/19 Датум: 13.06.2019. године На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Бела Земља

13/06/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII ББрој: 404-171/19 Датум: 13.06.2019 На основу члана 60. Став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Крвавци – Потпећ

13/06/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII ББрој: 404-172/19 Датум: 13.06.2019 На основу члана 60. Став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама...
Више

Јавна набавка – Набавка рачунара за потребе градских управа

12/06/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-170/19 Датум: 12.06.2019. На основу члана 55. став 1....
Више

Јавна набавка – Услуга помоћи у кући за децу са сметњама у развоју

10/06/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТ IV Број: 404-164/19 Датум: 10.06.2019. На основу члана 60.став1.тачка...
Више

Јавна набавка – Услуга помоћи у кући за старе

10/06/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТ IV Број: 404-165/19 Датум: 10.06.2019. На основу члана 60.став1.тачка...
Више

Јавна набавка – Водовод Теразије – Волујац

07/06/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-167/19 Датум: 07.06.2019. године На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Скржути

07/06/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII ББрој: 404-163/19 Датум: 07.06.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавка...
Више