Објаве - Јавне набавке

Јавна набавка – Радови на јавним површинама у граду

20/08/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII ББрој: 404-232/19 Датум: 20.08.2019 На основу члана 60. став 1.тачка 1. Закона о јавним набавкама (...
Више

Јавна набавка – Реконструкција фасаде у ул.Д.Туцовића 92

19/08/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII ББрој: 404-230/19 Датум: 19.08.2019 На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавни...
Више

Јавна набавка – Извођење радова на изградњи санитарног чвора у Стапарској бањи

19/08/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-229/19 Датум: 19.08.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкам...
Више

Јавна набавка – Радови на хидротехничким инсталацијама у Стапарској бањи

19/08/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-228/19 Датум: 19.08.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкам...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Трнава

15/08/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII ББрој: 404-231/19 Датум: 15.08.2019 На основу члана 60. став 1.тачка 2. Закона о јавним...
Више

Јавна набавка – Наставак изградње тротоара Д.Туцовића

14/08/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-227/19 Датум: 14.08.2019 На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама...
Више

Јавна набавка – Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица, партија 3: зона запад

13/08/2019
Записник о отварању понуда можете преузети ОВДЕ. Записник о преговарању у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда можете пр...
Више

Јавна набавка – Рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева

12/08/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-225/19 Датум: 12.08.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавни...
Више

Јавна набавка – Извођење радова на реконструкцији зграде позоришта

08/08/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-215/19 Датум: 08.08.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкам...
Више

Јавна набавка – Реконструкција трафо станице у МЗ Стапари

08/08/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-223/19 Датум: 08.08.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкам...
Више