Објаве - Јавне набавке

Јавна набавка – Водовод Теразије – Буар, крак за Аџиће

21/06/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-110/18 21.06.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона ...
Више

Јавна набавка – Водосистем Змајевац – МЗ Никојевићи

21/06/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-112/18 21.06.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона ...
Више

Јавна набавка – Водосистем Змајевац – МЗ Равни

21/06/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII број 404-111/18 21.06.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. За...
Више

Јавна набавка – Радови на реконструкцији фасаде у ул.Димитрија Туцовића 88

18/06/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-146/18 18.06.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1.т...
Више

Јавна набавка – МЗ Љубање – засеок Прљевићи – инфраструктурни радови

15/06/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-145/18 15.06.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона ...
Више

Јавна набавка – МЗ Љубање -засеок Збојштица – инфраструктурни радови

15/06/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-144/18 15.06.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. За...
Више

Јавна набавка – МЗ Љубање – инфраструктурни радови

14/06/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-117/18 14.06.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. За...
Више

Јавна набавка – Студија за избор потенцијалних локација за постављање мерно регулационих станица (МРС) и кишомера за рану дојеву поплавног таласа на подручју града Ужица

14/06/2018
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Комисија за јавну набавку VII број 404-89/2018 14.06.2018. године У ж и ц ...
Више

Јана набавка – МЗ Рибашевина – путна инфраструктура

13/06/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-142/18 13.06.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. За...
Више

Јавна набавка – МЗ Каран – путна инфраструктура

13/06/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-141/18 13.06.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. За...
Више