Објаве - Јавне набавке

Јавна набавка – Измена и допуна плана генералне регулације Бела Земља

12/12/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове VI Број 404-299/18 12.12.2018. године У ж и ц е На основу члана 60. с...
Више

Јавна набавка – Набавка и уградња лифта на плажи

06/12/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-295/18 06.12.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. та...
Више

Јавна набавка – Адаптација објекта за смештај евакуисаних лица

28/11/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију VII Број 404-289/18 28.11.2018. године У ж и ц е   На основу чла...
Више

Јавна набавка – Набавка возила за потребе Градске општине Севојно

26/11/2018
ГРАД УЖИЦЕ ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО ПРЕДСЕДНИК II број 404-677/18 26.11.2018. године Севојно   На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона...
Више

Јавна набавка – Набавка горива за градске управе

23/11/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-281/18 22.11.2018. године У ж и ц е   ...
Више

Јавна набавка – Услуге одржавања хигијене, портирске службе и кафе куварице у простору градских управа

22/11/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-279/18 21.11.2018. године У ж и ц е   ...
Више

Јавна набавка – Пројекат реконструкције ОШ „Прва основна школа краља Петра другог“

19/11/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-277/18 19.11.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. та...
Више

Јавна набавка – Набавка опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја

09/11/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-269/18 09.11.2018. године У ж и ц е     На основу члана 60. ...
Више

Јавна набавка – Радови на објекту Месне заједнице Кремна

09/11/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-270/18 09.11.2018. године У ж и ц е   ...
Више

Јавна набавка – Текуће одржавање зграда и објеката

08/11/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-258/18 08.11.2018. године У ж и ц е   ...
Више