Објаве - Јавне набавке

Јавна набавка – Осигурање имовине, возила, запослених и осигурање делатности

18/10/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-254/18 18.10.2018. године У ж и ц е   ...
Више

Јавна набавка – Пројекат „Агромелиоративне мере уређења земљишта у циљу развоја воћарства на подручију града Ужица

16/10/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-253/18 16.10.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. та...
Више

Јавна набавка – Израда подлоге за клизалиште на Тргу

12/10/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-251/18 12.10.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60.став1.тачка...
Више

Јавна набавка – Реконструкција улице Гаврила Принципа у Градској општини Севојно

09/10/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-246/18 09.10.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60.став1.тачка...
Више

Јавна набавка – Набавка тракторских чистача снега за потребе одржавања некатегорисаних путева у МЗ

28/09/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-238/18 28.09.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. та...
Више

Јавна набавка – Набавка рачунарске опреме за Градске управе

27/09/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-236/18 27.09.2018. г...
Више

Јавна набавка – Набавка грађевинског материјала за избегла лица

26/09/2018
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градоначелник Комисија за јавну набавку II број 404-237/2018 26.09.2018. године У ж и ц е     На ...
Више

Јавна набавка – Набавка грађевинског материјала за избегла лица

21/09/2018
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градоначелник Комисија за јавну набавку II број 404-220/2018 21.09.2018. године У ж и ц е     На ...
Више

Јавна набавка – Радови на реконструкцији фасаде у ул.Димитрија Туцовића 88

21/09/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-233/18 21.09.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60.став1.тачка...
Више

Јаван набавка – Радови на унапређењу система јавне расвете на територији Града Ужица, у циљу рационализације потрошње електричне енергије

11/09/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-222/18 11.09.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. ...
Више