Објаве - Јавне набавке

Радови везани за реализацију пројекта „Удахнимо живот природи“ – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН, у складу са чланом 27. став1. тачка1) ЗЈН („Сл.гласник РС“ број 91/19)

11/09/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-211/20 Датум: 11.09.2020. године &n...
Више

Јавна набавка – Радови на прикључењу градске библиотеке Ужице на систем ЈКП Градска Топлана Ужице

08/09/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-207/20 Датум:08.09.2020. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним наба...
Више

Радови на изради електричних инсталација за малу спортску дворану у Крчагову, КП 1791/2, КО Ужице – набавка у складу са чланом 27.став1.тачка1)Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 91/19)

08/09/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-206/20 Датум:08.09.2020. године   На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о ј...
Више

Набавка у складу са чланом 27.став1.тачка1) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Качер

04/09/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-205/20 Датум:04.09.2020. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним наба...
Више

Набавка у складу са чланом 27.став1.тачка1)Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Злакуса

28/08/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-199/20 Датум: 28.08.2020. године &n...
Више

Набавка у складу са чланом 27.став.1.тачка1) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ БРОЈ 91/19) – Реконструкција терена за мали фудбал са вештачком травом у Великом парку

20/08/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-192/20 Датум: 20.08.2020. године &n...
Више

Јавна набавка – Израда кишне канализације на партеру спортске дворане у Крчагову

03/07/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-173/20 Датум: 30.06.2020. године   На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о ...
Више

Јавна набавка – Замена стакла на спортској дворани у Крчагову

01/07/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-171/20 Датум: 30.06.2020. године На основу члана 60. Став 1.тачка 2. Закона о јавним наба...
Више

Јавна набавка – Јавна расвета у МЗ Луново село – Ћувик

01/07/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-169/20 Датум: 30.06.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним наб...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Биоска

30/06/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-168/20 Датум: 30.06.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним наб...
Више