Објаве - Јавне набавке

Јавна набавка – Набавка и уградња еластичне ограде

16/08/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-205/18 16.08.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60.став1.тачка...
Више

Јавна набавка – Пројекти реконструкције ОШ „Алекса Дејовић“ Севојно – истурено одељење у Крвавцима

14/08/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-193/18 14.08.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. та...
Више

Јавна набавка – Водосистем Змајевац – МЗ Равни

14/08/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-203/18 14.08.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60.став1.тачка...
Више

Јавна набавка – Пројекат реконструкције ОШ „Алекса Дејовић“ – ИО у Злакуси

14/08/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-196/18 14.08.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. та...
Више

Јавна набавка – Израда пројекта за реконструкцију ОШ „Миодраг Миловановић Луне“ – у Карану

13/08/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-194/18 13.08.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. та...
Више

Јавна набавка – Изградња пројекта за реконструкцију ОШ „Нада Матић“ – истурено одељење у Гостиници

13/08/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-195/18 13.08.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. та...
Више

Јавна набавка – Реконструкција улице Гаврила Принципа у Градској општини Севојно

10/08/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-201/18 10.08.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60.став1.тачка...
Више

Јавна набавка – Пројекат реконструкције одељења психијатрује опште болнице у Ужицу

10/08/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-190/18 10.08.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. та...
Више

Јавна набавка – Уградња јаловине и рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископ, одвоз, планирање и ваљање свих врста материјала

09/08/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-198/18 09.08.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. За...
Више

Јавна набавка – Изградња кошаркашког терена на Плажи

08/08/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-191/18 08.08.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60.став1.тачка...
Више