Објаве - Јавне набавке

Јавна набавка – Радови на одржавању трупа пута и система за одводњавање

20/04/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-59/18 20.04.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. тач...
Више

Јавна набавка – Набавка армирано бетонских цеви за пропусте

20/04/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-72/18 20.04.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. тач...
Више

Јавна набавка – Радови на одржавању зелених површина трупа пута

19/04/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-60/18 19.04.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. тач...
Више

Јавна набавка – Чишћење таложника кишне канализације

19/04/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-73/18 19.04.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. тач...
Више

Јавна набавка – Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације

17/04/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-71/18 17.04.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. тач...
Више

Јавна набавка – Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи

16/04/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-65/18 16.04.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. Зак...
Више

Јавна набавка -Набавка возила за градске управе на лизинг

13/04/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-70/18 13.04.2018. године У ж и ц е   ...
Више

Јавна набавка – МЗ Буар – путна инфраструктура

12/04/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-52/18 12.04.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона о...
Више

Јавна набавка – МЗ Биоска – путна инфраструктура

12/04/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-58/18 12.04.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона о...
Више

Јавна набавка – МЗ Гостиница – путна инфраструктура

11/04/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-43/18 11.04.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона о...
Више