Gradske uprave - Gradska uprava za finansije

Pandemija korona virusa smanjila gradski budžet

01/10/2020
Planirani budžet Grada Užica za 2020. godinu, koji je iznosio oko 3,27 milijardi dinara, usled smanjenja prihoda izazvanog pandemijom korona virusa, pret...
Više

Obaveštenje o roku za podnošenje prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine

20/07/2020
O B A V E Š T E NJ E   Grad  Užice,  Gradska uprava za finansije, Odeljenje  za lokalnu presku administraciju obaveštava sva pravna lica i predu...
Više

37. sednica Skupštine grada Užica: Budžet za 2020. godinu predvideo više novca za sve oblasti

18/12/2019
Užice, 17. decembar: Odbornici užička Skupštine usvojili su budžet grada za 2020. godinu. Budžet će u narednoj godini iznositi 3,22 milijarde dinara, od...
Više

Održana rasprava o gradskom budžetu za 2020. godinu

09/12/2019
U Užicu je održana javna rasprava o gradskom budžetu za 2020.godinu koji iznosi 3,2 milijarde dinara i koji će se uskoro naći na dnevnom redu Gradske s...
Više

36. sednica Skupštine grada Užica: Usvojen treći ovogodišnji rebalans budžeta

27/11/2019
Užice, 26. novembar: Prema usvojenom rebalansu gradski budžet sada iznosi 3,127 milijarde dinara ili 285 miliona više od onog osnovnog iz decembra proš...
Više

Grad Užice domaćin obukama na temu finansijskog upravljanja i kontrole

05/08/2019
Narednih pet dana Užice će biti domaćin obukama koje se sprovode u organizaciji Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija na temu Fin...
Više

Obaveštenje o Nacrtu planiranih prihoda, rashoda i investicija Grada Užica za 2019. godinu

16/11/2018
Grad Užice poziva sve građane, stručnu javnost i ostale zainteresovane aktere da se, u okviru postupka pripreme budžeta za 2019. godinu, upoznaju sa Na...
Više

86. sednica Gradskog veća: 215 miliona dinara suficita u budžetu Grada u prvih šest meseci

27/07/2018
Na 86. sednici Gradskog veća održanoj danas usvojen je izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Grada Užica za period januar-jun 2018. godine po kome su pr...
Više

Grad Užice – pionir u primeni PEFA merenja na lokalnom nivou

29/05/2018
U sredu, 30. maja, predstavnici gradske uprave Užica učestvovaće na radionici „Metodologija za procenu javnih rashoda i finansijske odgovornosti (PEFA...
Više

Ostvarenje prihoda budžeta Grada 101%

04/01/2018
Tendencija dobrog planiranja i odgovornog upravljanja lokalnim finansijama Grada Užica se manifestuje i kroz izveštaje o realizaciji budžeta za 2017. godi...
Više