Члан Градског већа задужен за заштиту животне средине, енергетску ефикасност и туризам
03/09/2020

Члан Градског већа задужен за заштиту животне средине, енергетску ефикасност и туризам

Нада Јовичић, дипломирани инжењер металургије и магистар техничких наука, из Ужица. Рођена је 1974.године, основну и средњу школу завршила у Ужицу а 2001.године дипломирала на Технолошко – металуршком факултету у Београду, где је завршила и магистарске студије и стекла звање-магистар техничких наука. Тренутно је на завршној години докторских студија на факултету Заштите на раду у Нишу. Након волонтерског рада у ”Импол Севалу” 2004.године, почиње да ради као наставник у Техничкој школи ”Радоје Љубичић”, а потом као предавач сарадник на Високој школи струковних студија, да би од 2008.године почела да обавља посао наставника стручних предмета из области металургије и рециклаже, безбедности и здравља на раду, заштите животне средине, на Високој школи струковних студија, где се и сад налази. Поред тога од 2017.године је сарадник на шест предмета на Мастер струковним студијама смера Безбедност и здравље на раду Високе школе струковних студија у Ужицу. Објавила је 15 научних радова из области Заштите животне средине а од 2017.године је обављала функцију члана Градског већа за заштиту животне средине и енергетску ефикасност.