Члан Градског већа за социјалну политику
03/09/2020

Члан Градског већа за социјалну политику

Слободан Грбић, дипломирани економиста, рођен 1987. године у Ужицу. Завршио је основну школу “Алекса Дејовић” у Севојну, а након тога средњу техничку школу “Радоје Љубичић” у Ужицу. На високим студијама 2019. године стиче звање дипломирани економиста. Свој радни век започео је у ”Роломонту” у Севојну 2012. године, а од 2016. године до данас запослен је у приватној фирми ”Rolo Time” у Севојну. У периоду од 2016. године, обављао је функцију одборника у Скупштини града Ужица, на којој је остао све до избора 2020.године, када је опет биран за одборника Скупштине града.