Бијенале графике "Сува игла"
15/03/2017

Бијенале графике “Сува игла”

У Градској галерији у Ужицу сваке друге године, с краја пролећа и почетком лета, одржава се смотра уметничких графика из целог света. То је Бијенале графике “Сува игла”, на коме се излажу дела стваралаца са свих континената. Овај бијенале основан  је како би подстакао стваралаштво у графичкој техници суве игле. Реч је о једном од низа разноврсних садржаја које љубитељима уметности током целе године нуди овдашња галерија.

Време одржавања: мај – јул