Бесплатна правна помоћ сваког радног дана од 11 дo 14 часова
04/03/2021

Бесплатна правна помоћ сваког радног дана од 11 дo 14 часова

Oд када је почела са радом, Канцеларија zа бесплатну правну помоћ, грађани Ужица највише су се обраћали за помоћ у поступцима развода бракова, а било је и случајева подношења пријава због непоштовања одређених судских одлука, као и породичног насиља, каже Тамара Бајровић дипломирани правник, задужена за ову врсту подршке грађанима.

Канцеларија за бесплатну правну помоћ у Градској управи Ужице на располагању је грађанима сваког радног дана у времену од 11 до 14 часова.

Према Закону о бесплатној правној помоћи који је почео са применом 1. октобра 2019. године, ово право могу искористити грађани који су корисници права на социјалну помоћ, корисници дечијег додатка, жртве насиља у породици , незапослена лица, пензионери са најнижим примањима, особе са инвалидитетом…

Пружање бесплатне правне помоћи није дозвољено у привредним споровима, поступку регистрације правног лица, поступку накнаде штете за повреду части и угледа, поступку у коме би вредност спора била у очигледној и значајној несразмери са трошковима поступка.

Посебном градском одлуком омогућено је и да право на правну помоћ под повлашћеним условима могу искористити и остали грађани, који не испуњавају ове услове. Они поступке потписивања уговора, поднесака и тужби могу обавити уз накнаду која је знатно повољнија од адвокатске тарифе.

Бесплатна правна помоћ састоји се од пружања правних савета, састављања поднесака, заступања и одбране. Лица из наведених категорија која испуњавају услове захтев подносе у писарници Градске управе, а о свим детаљима везано за пружање бесплатне правне помоћи могу се информисати и телефоном на број 031/590 – 101 , такође радним данима у времену од 11 до 14 часова.