75. седница Градског већа: Робна пијаца се сели у пословни објекат Биоктоша на Зеленој пијаци

Ужице, 18. октобар: На 75. заседању чланови Градског већа одлучили су да се Робна пијаца Међај затвори 31. октобра. Овај простор биће приведен намени која је дефинисана Планом генералне регулације “Ужице-Централни део” II фаза. Планом је ова локација предвиђена за јавну намену за паркинг простор, а досадашњим предузетницима који су били на Робној пијаци омогућено је да своју делатност наставе у пословном објекту “Биоктоша” који се налази на Зеленој пијаци.

Градско веће дало је сагласност на годишње планове Предшколске установе Ужице. Сагласност је дата на извештај о раду установе у 2020/21. години, као и на План рада за радну 2021/22. годину.

Према подацима из Извештаја, вртић је успео да, без обзира на услове изазване пандемијом, редовно обавља своју васпистно-образовну делатност, али и да прошири своје капацитете. У време ванредног стања, од новембра прошле до маја ове године, услуге нису наплаћиване.

12. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06 –64 /21
Датум: 22. септембар 2021.године

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

 

 12. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 30. септембра 2021. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – велика сцена.

70. седница Градског већа: За носиоце картице “За наше хероје” коришћење Градског базена 50 динара

Ужице, 17. септембар: На 70. седници, чланови Градског већа утврдили су предлоге за директоре четири градских јавних предузећа. После расписаног конкурса и спроведеног изборног поступка, предлог Градског већа Скупштини је да се за директоре именују и то Никола Максимовић, дипл. инг. машинства,  у “Ужице развоју”, Бранко Филиповић, мастер инжењер машинства, у “Градској топлани Ужице”, Дејан Нијемчевић, дипл. економиста, у “Стану” и Бранко Богићевић, проф. физичке културе, у “Великом парку”.

Усвојена су решења којим је дефинисана сарадња између “Биоктоша” и пожешког “Нашег дома” у вези са решавањем проблема око хватања опасних паса, затим усвојени су посебни програми у области спорта и дата сагласност “Великом парку” да имаоцима картице “За наше хероје” може одобрити попуст на цену коришћења Градског базена, односно да носиоци картице коришћење базена плаћају по цени од 50 динара.

На овој седници, одређено је 16 пројеката који ће се суфинансирати у оквиру “Ужичког програма локалног партнерства”.

69. седница Градског већа: Веће са 400.000 динара подржало одржавање “Турнира шампиона” у Ужицу

Ужице, 8. септембар: Градско веће одлучило је да са 400.000 динара финансијски подржи одржавање турнира за одбојкашице “Турнир шампиона” у нашем граду. Прихваћено је да Ужице буде покровитељ овог спортског такмичења, а који ће организовати Одбојкашки клуб ”Јединство”, у партнерству са Јавним предузећем ”Велики парк” Ужице и Спортским савезом Ужице. Ове године, поред одбојкашица “Јединства”, на турниру ће учествовати и екипе “Црвене звезде”, “Тента” и “Уба”. Такође, одлучено је да се са 300.000 динара финансирају активности запослених и волонтера који су радили на пунктовима за вакцинацију у протекла три месеца.

Усвојен је документ који садржи процене ризика од катастрофа за територију града са анализом могућих дешавања. У њему су, као потенцијалне ситуације наведене, између осталог, одрони, клизишта и ерозија, поплаве, снежне падавине, пожари на отвореном.

Програм постављања комуналне опреме за прикупљање комуналног отпада проширен је са тринаест контејнера за кабасти отпад у Ужицу и са три у Севојну. Ови контејнери ће се постављати последњег викенда у месецу.

66. седница Градског већа: Шестомесечни извештаји о извршењу буџета и о пословању градских јавних предузећа

Ужице, 30. август: На данашњој седници Градског већа прихваћен је предлог одлуке о шестомесечном извршењу одлуке о буџета. Ужички буџет, после ребаланса, износи 3.557.617 милијарди динара, а у периоду од јануара до јуна, остварени су приходи од 1.743.574 динара, што представља извршење од 98% када се посматра овај период од шест месеци. На страни расхода, утрошено је 1.230.019 динара илити 69%. Ниска стопа расхода последица је што су инвестиције и друге активности у току, тако да ће њихова наплата стићи у другој половини године. Иначе, основна карактеристика буџета у ових првих шест месеци је да је увек био ликвидан и да су се редовно измиривале све обавезе и трошкови.

Пред већницима била је и информација о пословању градских јавних предузећа у првих шест месеци ове године. Од осам јавних и јавно комуналних предузећа, позитивно су пословали Водовод, Биоктош, Стан, Нискоградња, Ужице развој и Велики парк, док су губитак имали само Дубоко и Градска топлана. Али, и Дубоко и Градска топлана су исказали губитке који су мањи од планираних у овом делу године.

И Ужице је предузело активности на реализацији привременог пројекта Владе Републике Србије који се односи на картицу погодности “За наше хероје”. Картица је намењена свима онима који су запослени, радно ангажовани и волонтери у систему COVID-19. Градско веће упутило је захтеве свим градским службама, предузећима, установама и школама да се изјасне о могућностима и начинима којима све могу да подрже носиоце Картице “За наше хероје”.

11. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06 –49/21
Датум: 3. август 2021.године

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

 

11. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 12. августа 2021. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – велика сцена.

61. седница Градског већа: Предлог Већа је да градски стадион понесе име прослављеног Радомира Антића

Ужице, 2. август: Чланови Градског већа утврдили су предлог одлуке по којој би ужички Градски стадион носио име прослављеног спортисте и Ужичанина Радомира Антића. Прихваћене су три иницијативе које су упутили Спортски савез Ужица, ГФК Слобода и заједничка иницијатива Атлетског клуба Младост, АСК спорт ауто Веснић и Атлетског клуба особа са инвалидитетом Пора да се, због свега онога што је урадио у спорту, за Ужице и за исказану приврженост граду, да Градски стадион треба да се зове Стадион “Радомир Антић”.

Сагласност је дата на састав градског Савета за родну равноправност, а који је формиран у складу са новим Законом, као и на предлоге одлука да се приступи изради планова детаљне регулације Стамбено-туристички комплекс Калуђерске Баре Кремна и Комерцијално-спортске зоне у Турици.

 

60. седница Градског већа: Градска топлана у прошлој години остварила пословни добитак

Ужице, 28. јул: Чланови Градског већа изабрали су Милана Станимировића, дипломираног правника, за начелника Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Истовремено, Предрагу Милутиновићу, дипломираном правнику, продужен је мандат вршиоца дужности начелника Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове.

На овој седници, прихваћен су извештај Градске топлане Ужице о пословању у прошлој години и пошто је ово јавно предузеће пословало успешно дата је сагласност Већа на предлог решења о расподели добити.

Утврђене су измене одлуке која се односи на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач физичко лице. Изменама је предвиђено да град учествује до 70% у економској цени смештаја по детету,

58. седница Градског већа: Забрањено коришћење пијаће воде за заливање и другу ненаменску употребу

Ужице, 30. јун: Градско веће донело је наредбу којом забрањује ненаменско трошење воде за пиће. Наредбом се грађани, корисници водовода, упозоравају да воду користе рационално и забрањује се да се пијаћа вода користи за заливање дворишта, башти, воћњака, пољопривредних усева, за пуњење приватних резервоара и сличног.

ЈКП “Водовод” Ужице и управљачи сеоских водовода овлашћени су да, у случају повећаног ризика од угрожавања водоводне инфраструктуре, на правцима где се забележи прекомерна потрошња дужни су да предузму законом прописане мере укључујући и ограничење потрошње, као и ускраћивање комуналне услуге корисницима који ненаменски троше пијаћу воду о чему ће благовремено обавестити кориснике водовода.

 

57. седница Градског већа: Жестивал – Међународни фестивал природе и културног наслеђа

Ужице, 25. јун: На данашњој седници, чланови Градског већа усвојили су одлуку којом је Жестивал одређен као Међународни фестивал природе и културног наслеђа. У складу са тим, проширено је и његово деловање, те ће Жестивал имати активности на афирмацији, промоцији и унапређењу производње и пласману  природних,  аутентичних и традиционалних производа, затим туристичких и других потенцијала, као и културног наслеђа као јединствене, незаменљиве вредности једног народа, стваране генерацијама. Заједно са одлуком, именовани су председници и чланови Савета и Организационог одбора Фестивала.

Одлучено је да се противградним стрелцима РЦ Ужице исплате накнаде за додатно ангажовање у 2021. године, као и Црвеном крсту Ужице за послове које су имали на пунктовима за вакцинацију у току претходних месеци.