72. седница Градског већа: Предложен састав Локалног антикорупцијског форума
03/04/2018

72. седница Градског већа: Предложен састав Локалног антикорупцијског форума

Ужице, 3. април: Чланови Градског већа сагласили су се са предлогом да  Данијела Ђорђевић Арсић, магистар наука међународне економије – Економска дипломатија, буде именована за директора Туристичке организације Ужице.

Прихваћен је текст јавног обавештења које се односи на покретање поступка за одобравање годишњих програма у области спорта за наредну годину, као и предлог програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града где је градоначелник Ужице предложен за надлежног органа који ће расписати оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта.

За чланове Локалног антикорупцијског форума, тела које ће пратити примену Локалног антикорупцијског плана, Веће је предложило Драгољуба Зорића, професора доктора књижевних наука, Матију Матовића, мајкрософт инжењера и Ивана Матића, дипл. инжењера металургије.

Прихваћен је Извештај Градског правобранилашта о раду у прошлој години и дате сагласности на измене програма пословања Градске топлане и на усклађивање оснивачког акта јавно комуналног предузећа Дубоко са Законом  о јавним предузећима.