60. седница Градског већа: Градска топлана у прошлој години остварила пословни добитак
29/07/2021

60. седница Градског већа: Градска топлана у прошлој години остварила пословни добитак

Ужице, 28. јул: Чланови Градског већа изабрали су Милана Станимировића, дипломираног правника, за начелника Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Истовремено, Предрагу Милутиновићу, дипломираном правнику, продужен је мандат вршиоца дужности начелника Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове.

На овој седници, прихваћен су извештај Градске топлане Ужице о пословању у прошлој години и пошто је ово јавно предузеће пословало успешно дата је сагласност Већа на предлог решења о расподели добити.

Утврђене су измене одлуке која се односи на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач физичко лице. Изменама је предвиђено да град учествује до 70% у економској цени смештаја по детету,