6. седница Градског већа: Нове цене воде и канализације
28/09/2020

6. седница Градског већа: Нове цене воде и канализације

Ужице, 28. септембар: Градско веће прихватило је захтев “Водовода” и одобрило повећање цена воде и канализације од 18%. Ово поскупљење условљено је већим трошковима који настају код прераде воде у новом постројењу и директно утичу на њену цену коштања, али и због потребе да се крене у реконструкцију градске водоводне и канализационе инфраструктуре. Од октобра, нови износи за утрошену воду су 59,39 по м3 које ће плаћати грађани, 118,78 за привреду и 29,69 динара за повлашћене кориснике, док су цене канализације14,85  за грађане, 29,70 за привреду и 7,43 динара за повлашћене кориснике.

На овој седници именовани су чланови који ће сачињавати Локални савет за запошљавање и извршене измене правилника којим се регулишу услови и начин коришћења јавних паркиралишта.