45. седница Градског већа: Сарадња 18 градова и општина на смањењу ризика од катастрофа и на пословима развоја цивилне заштите
26/04/2021

45. седница Градског већа: Сарадња 18 градова и општина на смањењу ризика од катастрофа и на пословима развоја цивилне заштите

Ужице, 26. април: На 45. седници Градског већа утврђен је предлог одлуке о усвајању Споразума о сарадњи у области смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите градова и општина у сливу Западне Мораве.

Потписивањем овог Споразума створиће се неопходни нормативни услови за институционализацију остварене међуопштинске сарадње између 18 градова и општина са подручја слива Западне Мораве. То се односи на усклађеност локалних аката који се односе на процесе смањења ризика од катастрофа и развоја цивилне заштите, затим се очекује решавање проблема и када је у питању јединствен систем смањења и управљања ризицима од катстрофа, као и система ране најаве.

Успотављањем заједничке Службе, као и њених посебни делова (ситуациони центри), стварају се услови за интегрално управљање процесима смањења ризика, пре свега, у односу на боље разумевање, представљање и управљање ризицима од катастрофа. Такође, у односу и на постојеће фондове, што домаће, тако и међународне, стварају се услови за квалитетнији приступ њима и кроз заједничког и јединственог наступа локалних самоуправа које ће бити потписници Споразумa о сарадњи. Посебан проблем који ће се решити оваквим приступом, представљаће развој цивилне заштите, обучавање и опремање повереника и заменика повереника цивилне заштите и јединица цивилне заштите опште намене, као и подршка добровољним ватрогасним друштвима.