41. седница Скупштине града Ужица
19/05/2020

41. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 06 – 25/ 20

Датум:.19.05.2020.године

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/2019), и   члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/2017) САЗИВАМ

 

 41. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 27. маја 2020. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – Велика сцена.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ (Ребаланс II)
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТПИСИВАЊУ СПОРАЗУМА О ИЗГРАДЊИ РЕГИОНАЛНЕ ФАБРИКЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У ПОЖЕГИ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА, ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ПРИЈЕМА И ОТПРЕМЕ ПУТНИКА И АУТОБУСА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ У ГРАДУ УЖИЦУ И АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ''НИСКОГРАДЊА''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКОРА УСТАНОВЕ ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ ''УЖИЦЕ''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе
9. ИНФОРМАЦИЈА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА УЖИЦА
Материјал ће бити достављен накнадно.
ЗАПИСНИК СА 39. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
ЗАПИСНИК СА 40. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА