33. sednica Skupštine grada Užica
13/06/2019

33. sednica Skupštine grada Užica

Republika Srbija
Grad Užice
Skupština grada
I Broj:06-22/19
Datum: 13.06.2019.godine

Na osnovu člana 62. stav 1. Statuta grada Užica (“Službeni list grada Užica“ broj 4/2019), i člana 34. stav 2. i člana 57. Poslovnika Skupštine grada Užica (“Službeni list grada Užica“ broj 40/2017)

SAZIVAM

33. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA UŽICA

Sednica će se održati 21. juna (petak) 2019. godine, sa početkom u 10,00 časova u Velikoj sali Gradske kuće.

DNEVNI RED

Opis

Preuzimanje

1. PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU MANDATA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA ZBOG PODNETE OSTAVKE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Predsednik Skupštine
2. PREDLOG ODLUKE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Predsednik Skupštine
3. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA UŽICA ZA 2019.GODINU (Rebalans 1)
Stručna obrada: Gradska uprava za finansije. Predlagač: Gradsko veće.
4. PREDLOG ODLUKE O IZMENI KADROVSKOG PLANA GRADSKIH UPRAVA, GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA, SLUŽBE BUDŽETSKE INSPEKCIJE I SLUŽBE INTERNE REVIZIJE GRADA UŽICA ZA 2019.GODINU
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
5. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANJU GRADSKOG CENTRA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
6. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JKP ''BIOKTOŠ'' UŽICE ZA 2018.GODINU
Stručna obrada: JKP ''Bioktoš'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
7. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KREDITNO ZADUŽENJE JKP ''BIOKTOŠ UŽICE
Stručna obrada: JKP ''Bioktoš'' Užice i Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
8. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JKP ''VODOVOD'' UŽICE ZA 2018.GODINU
Stručna obrada: JKP ''Vodovod'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
9. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JKP ''GRADSKA TOPLANA UŽICE'' UŽICE ZA 2018.GODINU
Stručna obrada: JKP ''Gradska toplana Užice'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
10. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JKP ''NISKOGRADNJA'' UŽICE ZA 2018.GODINU
Stručna obrada: JKP ''Niskogradnja'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
11. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JKP ''DUBOKO'' UŽICE ZA 2018.GODINU
Stručna obrada: JKP ''Duboko'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
12. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JP ''UŽICE RAZVOJ'' UŽICE ZA 2018.GODINU
Stručna obrada: JP ''Užice razvoj'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
13. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JP ''STAN'' UŽICE ZA 2018.GODINU
Stručna obrada: JP ''Stan'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
14. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JP ''VELIKI PARK'' UŽICE ZA 2018.GODINU
Stručna obrada: JP ''Veliki park'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
15. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JP ''AERODROM PONIKVE'' UŽICE ZA 2018.GODINU
Stručna obrada: JP ''Aerodrom Ponikve'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
16. PREDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
Odgovori na odbornička pitanja