32. sednica Skupštine grada Užica
21/05/2019

32. sednica Skupštine grada Užica

Na osnovu člana 62. stav 1. Statuta grada Užica (“Službeni list grada Užica“ broj 4/2019), i člana 34. stav 2. i člana 57. Poslovnika Skupštine grada Užica (“Službeni list grada Užica“ broj 40/2017)

SAZIVAM

32. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA UŽICA

Sednica će se održati 29. maja (sreda) 2019. godine, sa početkom u 10,00 časova u Velikoj sali Gradske kuće.

Dnevni red

Opis

Preuzimanje

1. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Administrativno mandatna komisija.
2. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADA UŽICA ZA 2018. GODINU SA IZVEŠTAJEM DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE
Stručna obrada: Gradska uprava za finansije. Predlagač: Gradsko veće.
3. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD UŽICE ZA PERIOD 01.01.2019. – 31.03.2019.GODINE
Stručna obrada: Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj. Predlagač: Gradsko veće.
4. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JKP ''DUBOKO'' UŽICE ZA 2019.GODINU
Stručna obrada: JKP ''Duboko''. Predlagač: Gradsko veće.
5. IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJE ZAPADNA SRBIJA ZA 2018. GODINU
Stručna obrada: Turistička organizacija regije zapadna Srbija. Predlagač: Gradsko veće.
6. PREDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
7. PREDLOG ODLUKE O IZGRADNJI KOTLOVSKOG POSTROJENJA ''MEĐAJ''
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
8. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA I DRUGIH DELOVA NASELJENIH MESTA NA TERITORIJI GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
9. PREDLOG REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA FORMIRANJE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA JAVNIH PREDUZEĆA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
10. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
11. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA KOMISIJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.
12. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA KOMISIJE ZA POLJOPRIVREDU
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće.