3. седница Скупштине града Ужица: Усвојен завршни рачун буџета за прошлу годину
14/09/2020

3. седница Скупштине града Ужица: Усвојен завршни рачун буџета за прошлу годину

Ужице, 11. септембар: Ужички одборници усвојили су завршни рачун буџета за 2019. годину. Према подацима из Извештаја, прошле године остварен је суфицит од нешто преко 355 милиона динара, односно приходи и примања са пренетим средствима у 2019. години износила су 3,392 милијарде, док су расходи били 3,037 милијарде динара. У образложењу завршног рачуна, речено је да је основна карактеристика буџета у прошлој години била да је он био стабилан и реалан, да је одговарао потребама грађана и функционисању градског живота и да је почивао на стабилним приходима. На овај Извештај своју сагласност дао је и независни ревизор.

Усвојени су  извештаји о раду градских јавних и јавно комуналних предузећа у 2019. години, као и њихови квартални извештаји за ову годину.

Прихваћен је и годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Ужица ради давања државног земљишта у закуп и именован надлежни орган који ће спровести поступак давања у закуп.

На овој седници, Жељко Марковић, дипломирани правник, именован је за директора Историјског архива Ужице и изабрани председници и чланови комисија за прописе и сарадњу са градовима.