29. sednica Skupštine grada Užica
18/12/2018

29. sednica Skupštine grada Užica

Republika Srbija
Grad Užice
Skupština grada
I broj 06-62/18
Datum: 18.12. 2018. godine
Užice

Na osnovu člana 69. stav 1. Statuta grada Užica (“Službeni list grada Užica“ broj 25/17-prečišćen tekst), i člana 34. stav 2. i člana 57. Poslovnika Skupštine grada Užica (“Službeni list grada Užica“ broj 40/17)

SAZIVAM

29. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA UŽICA

Sednica će se održati 26. decembra 2018. godine, sa početkom u 10,00 časova u Velikoj sali Gradske kuće.

DNEVNI RED

Opis

Preuzimanje

Zapisnik sa 27. sednice
1. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP „BIOKTOŠ“ ZA 2019. GODINU
Stručna obrada JKP ''Bioktoš'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
2. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP „VODOVOD“ ZA 2019. GODINU
Stručna obrada JKP ''Vodovod'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
3. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP „GRADSKA TOPLANA UŽICE“ ZA 2019. GODINU
Stručna obrada JKP ''Gradska toplana Užice'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
4. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP „NISKOGRADNJA“ ZA 2019. GODINU
Stručna obrada JKP ''Niskogradnja'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
5. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP „DUBOKO“ ZA 2019. GODINU
Stručna obrada JKP ''Duboko'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
6. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP „UŽICE RAZVOJ“ ZA 2019. GODINU
Stručna obrada JP ''Užice razvoj'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
7. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP „STAN“ ZA 2019. GODINU
Stručna obrada JP ''Stan'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
8. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP „VELIKI PARK“ ZA 2019. GODINU I - PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM POSLOVANJA JP „VELIKI PARK“ ZA 2019. GODINU
Stručna obrada JP ''Veliki park'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
9. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP ''AERODROM PONIKVE'' ZA 2019. GODINU I - PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM POSLOVANJA JP ''AERODROM PONIKVE'' ZA 2019. GODINU
Stručna obrada JP ''Aerodrom Ponikve'' Užice. Predlagač: Gradsko veće
10. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE „GROBLJE DOVARJE“ U UŽICU
Stručna obrada Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
11. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE BROJ I 463-121/11 OD 01.11. 2011. GODINE KOJA SE ODNOSI NA PRENOS PRAVA JAVNE SVOJINE KASARNE “ IV PUK” NA GRAD UŽICE
Stručna obrada Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
12. PREDLOG ODLUKE O PRIBAVLJANJU U JAVNU SVOJINU GRADA UŽICA VODOVODA ''RIBAŠEVINA'' U RIBAŠEVINI
Stručna obrada Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće