29. седница Скупштине града: Усвојени годишњи програми пословања градских јавних предузећа
27/12/2018

29. седница Скупштине града: Усвојени годишњи програми пословања градских јавних предузећа

Ужице, 26. децембар: Одборници ужичке Скупштине су на данашњем заседању усвојили оставку Сање Јанковић, члана Градског већа задуженог за пољопривреду и на њено место изабрала Марка Стевановића, пејзажног архитекту. Истовремено, за заменика председника Скупштине, уместо Стевановића, који је поднео оставку на ту функцију, изабран је Стефан Максимовић. Славиша Димитријевић, дипломирани инжењер машинства, именован је за директора јавног предузећа “Аеродром Поникве”.

Скупштина је прихватила програме пословања градских предузећа у наредној години и то Биоктоша, Водовода, Градске топлане, Нискоградње, Дубоког, Ужице развоја, Стана, Великог парка и Аеродрома Поникве.

Одлучено је да се приступи изради Плана детаљне регулације “Гробље Доварје”, да се измени и допуна одлука која се односи на пренос права својине у вези са касарном “IV пук” и да Град прибави у своју својину водовод “Рибашевина”.

Усвојене су одлуке о локалним комуналним таксама, о накнадама за коришћење јавних површина и о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно, односно шумско земљиште.

Образована је Комисија која ће вршити контролу израде и производње Злакушке лончарије.