Допуна дневног реда за 39. седницу Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 06-5/20

Датум: 31.01.2020.године

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

ЗА 39. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

У прилогу Вам достављамо допуну дневног реда за 39. седницу Скупштине града, која ће се одржати у уторак  04. фебруара 2020.године са почетком у 10,00 часова и то:

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “ТЕЛЕНОР” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 502-35/19

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „ТЕЛЕНОР“ ДОО, ул. Омладинских бригада 90, ПИБ: 104318304, МБ 20147229,  11070 Нови Београд, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња антенског стуба са радио-базном станицом мобилне телефоније oзнаке „Ужице 15“, на кат. парцели бр.7289 КО Ужице, насеље Сињевац,   територији града Ужица.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-35/19 од 27.01.2020. године да за напред наведени пројекат РБС мобилне телефоније ознаке „Ужице 15“ није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Уредбом Владе Србије утврђена је Листа пројеката за коју је обавезна процена утицаја и Листа пројеката за коју се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.102/10) при чему за предметни пројекат изградња антенског стуба са радио-базном станицом мобилне телефоније oзнаке „Ужице 15“, налази се на Листи II. тачка 12. «Инфраструктурни пројекти», подтачка 13) «Телекомуникациони објекти мобилне телефоније» (базне радио станице), ефективне израчене снаге више од 250W.

У процесу разматрања захтева и увиђајем на лицу места, ово Одељење  је приликом одлучивања посебно узело у обзир и то, да се локација РБС налази у оквиру ПГР «Турица» («Службени лист града Ужица», бр. 5-7/12), припада зони 4 – рубна градска зона града Ужица, подзона Т4, у делу града Ужица који је слабо насељен. На основу прорачуна електромагнетне емисије из Стручне оцене оптерећења животне средине предметне РБС, максимална  вредности ел. поља (на нивоу тла и у оквиру анализираних објеката) не прелази 10% референтних вредности прописаних Правилником у опсезима од интереса (ГСМ900, УМТС2100, УМТС900 и ЛТЕ900).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 – другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Обавештење о решењу можете погледати ОВДЕ.

 

 

16 000 стабала за 16 000 ложишта

16 000 стабала за 16 000 ложишта је назив, још једне у низу, акцијe пошумљавања нашег града која је започета данас. Најављујући акцију, заменик градоначелника Ужица Иван Станисављевић, навео је да је процена да у нашем граду постоји око 16 000 хиљада индивидуалних ложишта, која значајно утичу на квалитет ваздуха.

“Идеја је да свако ко користи индивидуални систем грејања добије по једну садницу белог јасена или млеча, финансирану из буџета града, да је засади у свом дворишту. На овај начин желимо да директно укључимо наше суграђане у решавање овог комлексног вишедеценијског проблема.”

Заменик градоначелника Ужица Иван Станисављевић

“Са становишта струке, тврдим да је пошумљавање једна од најбољих метода за дугорочно решавање питања квалитета ваздуха и заштите животне средине у целини. Значај овог пројекта, који се у целокупном износу финансира из буџета Града Ужица је немерљив, али да би успео, неопходно је да што већи број наших суграђана узме учешће и пријави се путем обрасца на сајту града, у канцеларијама Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, путем е-маил-а: ijasamodogovoran@uzice.rs или телефоном (031 592 421).”-навео је Станисављевић.

“Обзиром да је познато да се по једном хектару сади 2 500 садница, 16 000 садница би повећало зелени појас града за више од 6 хектара. Упоредо са овим пројектом, у сарадњи са Министарством заштите животне средине, у току године планирамо да пошумимо нових 10 хектара у ширем центру града, као наставак прошлогодишњег пројекта пошумљавања “Удахнимо живот природи”.”-рекао је Станисављевић.

Марија Маричић, координатор ужичке Канцеларије за младе

“Волонтери Канцеларије за младе Града Ужица ће подржати акцију 16 000 стабала за 16 000 ложишта, јер су је препознали као јако битну за наш град. До краја фебруара сваке недеље волонтери ће делити флајере и обавештавати грађане о самој акцији” – истакла је Марија Маричић, координатор ужичке Канцеларије за младе.

Подела флајера од стране волонтера Канцеларије за младе

Ужице одало последњу почаст Мирку Миловановићу

Ужице, 31. јануар: Данас је у Свечаној сали града Ужица одржан комеморативни скуп поводом смрти некадашњег председника општине Милоја Мирка Миловановића. Опраштајући се од Миловановића, градоначелник Тихомир Петковић навео је да се у време мандата Мирка Миловановића, од 1978. до 1982. године, у Ужицу пуно градило и изградило:

“Интезивно су се одвијали радови на свим објектима новог водоводног система са Вртутака, завршени су индустријски погони, штампарије Димитрије Туцовић у Севојну, Ракете, Јединства, Фабрике танкозидних цеви Ваљаонице бакра.

Изграђена је нова Болница, хотел Златибор, Београдска робна кућа, погон Првог партизана, Спомен обележје Кадињача и реконстурисан стадион фудбалског клуба Слобода. ”

Уз велики број грађана који су дошли да се опросте од Миловановића, о величини и делу, о њему као човеку, говорили су Видоје Дрндаревић, испред Градског одбора СПС-аУжице и Милић Вукић испред Савеза удружења бораца.

144. седница Градског већа: Усвојени годишњи програми одржавања зелених и рекреативних површина и чистоће града

Ужице, 31. јануар: Градско веће прихватило је годишње програме Биоктоша о одржавању зелених  јавних површина и чистоће, као и Великог парка који се односи на одржавање рекреативних површина у 2020. години.

Утврђени су предлози одлука о ангажовању екстерне ревизије, о постављању споменика у чласт Миловану Мићу Петровићу и о јавном-приватном партнерству за поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза.

Сагласност чланови Већа дали су и на извештај о раду Црвеног крста Ужице.

Измена реда вожње током ђачког распуста

ЈП “Ужице развој” обавештава грађане, кориснике јавног градског и приградског превоза да ће од понедељка 03. фебруара бити привремено укинути сви ђачки поласци на линијама у систему јавног градског и приградског превоза за време другог дела зимског распуста у актуелном зимском режиму саобраћаја.

Пријава за акцију “16000 стабала за 16000 ложишта”

На територији града Ужица постоји око 16 000 индивидуалних ложишта која утичу на квалитет ваздуха.  Град Ужице спроводи низ мера у овој области са циљем побољшања квалитета ваздуха. Пошумљавање је једна од тих мера.

Уколико имате ложиште, живите на територији градских месних заједница или Градске општине Севојно, ваш Град вам поклања једно стабло да га засадите у свом дворишту. Пријавите се путем обрасца испод, или на телефон 031/592 421,  или путем маил адресе ijasamodgovoran@uzice.rs.

Попуњавањем обрасца учествујете у акцији “16000 стабала за 16000 ложишта”. Хвала Вам што чувате природу !!

Унесите име
Унесите презиме
Унесите е-маил
Унесите број телефона
Унесите улицу и број

Апел грађанима да комунални отпад одлажу у контејнере, а не у стубне корпе

ЈКП “Биоктош” најљубазније моли грађане  да комунални отпад у ужој градској зони одлажу у најближе контејнере, а не у стубне корпе које су намењене искључиво ситном отпаду.

План одвожења пепела

ЈКП “Биоктош” обавештава грађане да ће вршити одвожење пепела из следећих улица:

II реон

 1. Ужичке републике
 2. Коштичка
 3. Иве Андрића
 4. Иве Андрића
 5. Милоша Б. Јанковића
 6. Исидоре Секулић
 7. Ђачка
 8. Душана Поповића
 9. Шарганска
 10. Теразије
 11. Милоша Паровића
 12. Радничког батаљона
 13. Вука Караџића (са краком)
 14. Крцунова
 15. 1300 каплара
 16. Војислава Илића
 17. Таковска

III реон

 1. Николе Тесле
 2. Војвођанска
 3. Ратарска
 4. Царинска
 5. Немањина
 6. Војводе Демира
 7. Николе Пашића
 8. Карађорђева
 9. IV пука
 10. Ђуре Даничића
 11. Хероја Јерковића
 12. Арсенија Чарнојевића
 13. Сланушка
 14. Жупана Брајана
 15. Ристе Тешића
 16. Његошева
 17. Солунска
 18. Добросава Ружића
 19. Алексе Шантића
 20. Јоакима Вујића
 21. Јована Стерије Поповића
 22. Веселина Маринковића
 23. Вујића брдо

ЈКП “Биоктош” најљубазније моли грађане који се греју на чврсто гориво да пепео одлажу у за то намењене судове који се налазе поред контејнера, а ако их нема да у контејнер убацују пепео у коме нема жара.

Апелујемо на грађане да не паркирају своја возила у близини контејнера јер се тиме спречава њихово редовно пражњење.