Обавештење о продужењу рока за набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Параћину, Крушевцу и Ужицу

Министарство рударства и енергетике Републике Србије и Државни секретаријат за економске послове Швајцарске Конфедерације објављују

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

за

набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Параћину, Крушевцу и Ужицу

Министарство рударства и енергетике Републике Србије у сарадњи са Државним секретаријатом за економске послове Швајцарске Конфедерације, објављују да се рок за за подношење понуда за Набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију/реконструкцију четири (4)објекта у Параћину, шест (6) објеката у Крушевцу и пет (5) објеката у Ужицу одлаже за недељу дана.

Нови рок за подношење понуда је 09. децембар 2019 пре 10:00.

Амандман са детаљним описом се налази у приложеном документу. ОВДЕ

Комплетна тендерска документација је доступна на швајцарској веб страници за јавне набавке (СИМАП)  www.simap.ch.

 

Ministry of Mining and Energy and State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation are publishing

NOTICE FOR TENDER SUBMISSION POSTPONEMENT

for

supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of buildings in Paraćin, Kruševac and Užice

 Ministry of Mining and Energy in collaboration with the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation are publishing postponement of the deadline for tender submission for supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of four (4) buildings in Paraćin, six (6) buildings in Kruševac and five (5) buildings in Užice for one week.

New deadline for submission offers is 9th December 2019 before 10:00.

Amendment with detailed description is provided in the attached document. HERE

Complete tender documentation is available on the Swiss website for public procurement (SIMAP) www.simap.ch.

План генералне регулације “Крчагово” у Ужицу

Планом генералне регулације “Крчагово” у Ужицу разрадиће се део територије Града Ужица у површини од око 605 ха.
Обухват Плана је делимично централни и јужни део подручја града Ужица и чине га котлина Крчагово, оивичена падинама Мендиног брда, Аде, Орловаца, Вујића брда, Карађорђевог шанаца и Капетановине.

У петак 29. новембра без воде потрошачи у улицама: Доварје, Душана Поповића, Топлице Милана, Пожешкој, делу Ђачке улице, делу Станоја Главаша

ЈКП “Водовод” обавештава грађане да ће због радова на водоводној мрежи без воде сутра бити потрошачи у Улици Доварје од 11 до 18 сати, а потрошачи из Хиландарске и Норвешких Интернираца (виши делови зграда) осетиће слабији притисак, саопштено је из ЈКП Водовод.
Такође, због радова ће сутра од 8 до 12 сати бити потрошачи у улицама: Душана Поповића, Топлице Милана, Пожешкој, делу Ђачке улице (од раскрснице са Улицом Душана Поповића до раскрснице са Улицом Станоја Главаша), делу Станоја Главаша (од раскрснице са Улицом Ђачка према Белим Водама) и делу Радничког Батаљона (од кафане Два Цвета према Дубоком Потоку).

План генералне регулације “Ужице-централни део” II фаза

Планом је обухваћен јужни део просторне целине Ужице, у површини од око 177 hа. Циљ израде и доношења плана је да се утврди намена земљишта, правила уређења и грађења и начин реализације планираних садржаја, а у складу са планском документацијом (Генерални урбанистички план града Ужица до 2020.године),  која представља основ за израду.

Измене и допуне ПГР “Севојно” за део локације “Бојовића воденица” у Севојну

Измене и допуне ПГР “Севојно” за део локације “Бојовића воденица” у Севојну урађено је због усклађивања планске документације у делу регулације, намене простора и односа према јавном земљишту. Планом  је стварен плански основа за:  унапређење постојеће и нове регулације уз уклапање и квалитетније повезивање са окружењем, сврсисходно и интензивно коришћење земљишта, примерено локалитету на потезу између пута и реке, стварање услова за реконструкцију и евентуалну доградњу са прецизирањем урбанистичких параметара, стварање услова за издавање неопходних дозвола,  усклађивање реалних потреба и захтева инвеститора са могућностима локације и заштита јавног интереса.

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У петак 29.11.2019. године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Липа.

Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по Месним заједницама.

План генералне регулације “Севојно”

У граници обухвата плана је просторна целина “Севојно”, површине 1184,73.05 ha. Према
демографској пројекцији из ГУП-а града Ужица, у овој просторној целини предвиђено је да
живи око 7874 становника, односно око 2624 домаћинстава (са просечно 3 члана по
домаћинству).
Подручје у граници плана обухвата источни део подручја ГУП-а града Ужица и обухвата
долине Драгићевића потока, Цркварског и Младовског потока, повезане насељима
Поточање и Рујевац, а са западне стране, источним падинама Мендиног брда.
У граници обухвата плана, налазе се делови катастарских општина Севојно, Поточање и
Дубоко.

Пројекат “Јавна својина за развој јавног сектора”

У циљу промоције пројектних резултата и значаја одговорног и ефикасног управљања јавном имовином града Ужица и општине Бајина Башта у оквиру пројекта “Јавна својина за развој јавног сектора”, израђен је други промотивни спот у коме су детаљније изнете реализоване активности на пројекту, као и преостале активности са даљим током пројекта.

Пројекат “Јавна својина за развој јавног сектора”, финансира Европска унија у оквиру грант шеме Програма Exchange 5. Програм Exchange 5 реализује Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, из средстава ИПА 2014, док је тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.