Грађанима доступна нова апликација “Заједно до добрих одлука”

Грађани Ужица ће убудуће моћи активније да учествују у креирању локалних одлука кроз нову апликацију “Заједно до добрих одлука”. Апликација се налази на званичној интернет презентацији Града Ужица и, по речима председника Скупштине Града Ужица Бранислава Митровића, представља још један искорак ка транспарентнијем раду локалне самоуправе.

“Пракса је показала да велики број локалних одлука није на најбољи начин припремљен и да их морамо изменити на начин како би оне биле применљиве”, рекао је Митровић и додао да апликација “Заједно до добрих одлука” пружа могућност да Ужичани дају своје сугестије и предлоге шта би то требало променити, додати, поставити као приоритетно у градским одлукама.”

“У овом моменту у апликацији се налази шест одлука које ће се наћи на првој наредној седници скупштине, и на већину њих наши суграђани могу дати своје сугестије. Изузетак су одлуке које су информативног карактера и не предвиђају могућност измена, јер се раде по аналогији са вишим законским актима”, навео је Митровић.

У оквиру апликације грађанима су доступне важеће одлуке и нацрти нових одлука, које они могу упоредити и на основу тога дати своје предлоге и коментаре. Исто тако, уколико је предвиђена завршна расправа, заинтересовани могу у оквиру апликације пронаћи и обавештење о времену и месту њеног одржавања.

На крају целог процеса, све пристигле сугестије ће, након узимања у разматрање, бити обрађене у извештају који ће бити објављен у апликацији.

Пример једне од одлука у апликацији

Говорећи о ситуацијама које дефинитивно захтевају већу укљученост грађана у доношење одлука Митровић је навео примере неуређености у граду, то што су аути паркирани на тротоарима и зеленим површинама, то што се плакати и умрлице лепе по дрвећу, стубовима и неадекватним местима, али и многе друге ствари и истакао да се на овај начин ти проблеми могу решити тако што ће уз учешће грађана бити донете квалитетне одлуке које ће законски уредити и ту област.

“Решавање свих проблема од паркиралишта, узурпације јавних површина и великог броја свакодневних комуналних и других проблема допринеће томе да наш град буде комунално уређенији”, рекао је Митровић.

“У последње време урађено је доста на пољу јавности и транспарентности рада локалне скупштине, локалне извршне власти. Циљ нам је побољшање квалитета живота у нашем граду, а опет свесни смо да постоји недовољна укљученост Ужичана, односно непостојање једног позитивног притиска од стране грађана према локалној власти који би допринео да квалитет функционисања јавних служби буде бољи па и да град буде уређенији”, наводи Митровић.

Митровић је навео Систем 48 као пример доброг механизма путем кога грађани комуницирају са јавним службама, указујући на проблеме и кризне тачке у јавном сектору које не функционишу добро. “Уз овај систем грађанима је доступан и Електронски регистар скупштинских одлука, а могу и пратити директне преносе седница локалног парламента”, што, како наводи Митровић, чини рад локалног парламента транспарентнијим.

Јавна презентација УП за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу породичног стамбеног објекта(КП 9019/2 КО Ужице)

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
Градска управа 
за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014), објављује

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу породичног стамбеног објекта на кат. парцели број 9019/2 КО Ужице.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је „АГ-биро“ доо Ужице, одговорни урбаниста Ана Папић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Милош Секулић  дипл.инж. Наручилац УП је Лучић Драган из Ужица.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 29.03.2019.године до 05.04.2019. године, у просторијама Градске управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу породичног стамбеног објекта на кат. парцели број 9019/2 КО Ужице као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас и урбанистички пројекат истакнути су на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 29.03.2019. године.

Од понедељка 01. априла летњи ред вожње градског превоза

ЈП “Ужице развој” обавештава грађане, кориснике јавног градског и приградског превоза да ће:

 • од понедељка 01.04.2019. године, бити активан летњи ред вожње на линијама у систему јавног градског и приградског превоза на територији Града Ужица. Измене се односе на:
 1. Линију 14: Ужице АС – Јелова Гора на којој ће поласци радним данима из Ужице АС у 11:50, 15:30, 20:15 часова као и полазак са Сењака у 06:05 часова саобраћати до Преведених вода.  Поласци из Преведених вода, радним данима у 06:45; 12:40; 16:15; 21:00 часова;
 2. Линију 19: Рибар – Дрежник – Равни, сви ђачки поласци који су у зимском режиму саобраћали до Равни саобраћати до Равањског поља;
 3. Линију 15: Ужице АС – Турица – Сињевац – Стапари – Поникве, на којој су возила у зимском режиму саобраћала измењеном трасом, саобраћати преко насеља Сињевац и Стапари. Поласци радним данима из Ужица АС у 07:00 и 12:45, поласци Поникве у 07:45 и 13:30 часова.

На осталим линијама неће бити никаквих измена.

У суботу 30. марта поласци јавног градског и приградског превоза саобраћају као и радним данима

Јавно предузеће “Ужице развој ” обавештава да ће у суботу 30. марта, због реализовања наставе у основним и средњим школама на територији града Ужица, у систему јавног градског и приградског превоза уместо суботњег реда вожње, поласци на линијама саобраћати као и радним данима.

 

Француски филмски караван: циклус Комедије

У склопу сарадње са Француским институтом у Београду, Градски културни центар у периоду од 01. до 04. априла организује Француски филмски караван, циклус Комедије. Почетак пројекција је заказан за 20 часова а улаз је слободан.

Француски институт у Србији вам у овом првом тромесечју 2019. године представља нови циклус француских комедија које ће вам помоћи да уз осмех преживите зиму. Протагонисти одабраних филмова и њихова настојања да се извуку из необичних и тешких животних ситуација одвешће вас далеко од свакодневнице и добро вас насмејати.
Француски филмски караван реализује се у сарадњи са Француским институтом у Србији, а компанија MlekoProdukt i Ile de France су партнери који су омогућили емитовање филмова.
Публика у Ужицу ће моћи да погледа следећа остварења:
*Јавна личност (2018.год.)
*Пулен (2018.год.)
*Лепотица и лепотица (2018.год)
*Као дечаци (2018.год.)

Обавештење за грађане о одлагању грађевинског отпада

ЈКП “Биоктош” обавештава грађане да је депонија грађевинског отпада на Сарића Осоју отворена. Радно време депоније је од 09,00 до 16,00 часова радним данима и суботом од 09,00 до 13,00 часова. Моле се корисници депоније да грађевински отпад одлажу у на то предвиђено место као и до сада.

 

План прања улица и сакупљања ризле

План прања улица

 1. Павла Вујића
 2. Јоакима Вујића
 3. Јована С. Поповића
 4. Хероја Јерковића

План сакупљања ризле изводиће се у улицама:

 1. Ђуре Даничића
 2. Капетановина
 3. Ужичких хероја
 4. Норвешких интернираца.

 

 

Одржан регионални округли сто на тему “Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама”

Данас је у Ужицу одржан регионални округли сто на тему унапређења енергетске ефикасности у јавним зградама. Осим домаћина градоначелника Ужица Тихомира Петковића са сарадницима и представника Регионалне развојне агенције Златибор, састанку су присуствовали и председник Општине Бајина Башта Радомир Филиповић и заменик председника Општине Прибој Саша Василић. Организатори састанка су Стална конференција градова и општина (СКГО), Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ), Архитектонски факултет и РРА Златибор.

Потписивање Меморандума о разумевању са пројектом “Енергетска ефикасност у јавним зградама”

Градоначелник Петковић је истакао да Град Ужице има дугогодишњу успешну сарадњу са Немачком организацијом за међународну сарадњу на различитим пољима, од реформе образовања, управљања јавним приходима до одрживе употребе биомасе.

“Област енергетске ефикасности за Град Ужице није непознаница, у последњих неколико година у стратешком планирању и управљању градом заузела је важно место, препознајући у њој средство за остваривање економских уштеда, али и важног чиниоца у побољшању квалитета животне средине”- навео је Петковић.

Градоначелник је истакао да уз пројекте који се спроводе на унапређењу енергетске ефикасности јавних објеката, Град Ужице већ пету годину заредом суфинансира и мере енергетске ефикасности приватних објеката.

“Град Ужице који има велики проблем са квалитетом ваздуха, већ неколико година има доста плодне активности у области енергетске ефикасности, јер смо у њима видели кључни корак ка побољшању квалитета ваздуха. Иако није директно повезано, тиме што ћемо штедети енергију и мање користити енергенте, мање ћемо утицати на загађење ваздуха”-рекао је Петковић и додао да из године у годину применом мера енергетске ефикасности Ужичани удишу ваздух бољег квалитета.

На данашњем састанку потписан је и Меморандум о разумевању са пројектом “Енергетска ефикасност у јавним зградама”. Потписници меморандума уз Град Ужице су општине Бајина Башта и Прибој и Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ).

Виши пројектни менаџер пројекта “Енергетска ефикасност у јавним зградама” Свјетлана Ђокић

Виши пројектни менаџер пројекта “Енергетска ефикасност у јавним зградама” Свјетлана Ђокић је истакла да је план да се кроз пројекат идетификују заједничка поља деловања и да Ужице, Бајина Башта и Прибој начине значајан помак у овој области.

Миодраг Глушчевић, Стална конференција градова и општина

Миодраг Глушчевић из Сталне конференције градова и општина је истакао да су Ужице, Бајина Башта и Прибој изабрани зато што су показали иницијативу и препознати су као примери добре праксе који могу послужити и као подстрек  другима да крену овим путем.

Проф. др Душан Игњатовић са Архитектонског факултета Универзитета у Београду

Проф. др Душан Игњатовић са Архитектонског факултета Универзитета у Београду је истакао да се у претходној години у оквиру овог пројекта радило на прикупљању података везаних за око 1800 школа и око 800 обданишта са територије целе Србије, везаних за старост објеката, начинима грејања, тренутном стању и реконструкцијама које су вршене на њима. Након тога су, по речима Игњатовића, анализиране могућности унапређења карактеристика ових објеката.

“Са СКГО смо покренули и платформу знања у области енергетске ефикасности са идејом да приближимо све информације и резултате нашег рада широј публици”-рекао је Игњатовић.