Радно време служби ЈКП “Биоктош” за време празника

ЈКП “Биоктош” обавештава да се на паркиралиштима са СМС системом наплате као и на паркингу старе поште 01. и 02. маја неће вршити наплата. Наплата у Јавној гаражи вршиће се непрекидно за све дане празника.

Цвећара ЈКП “Биоктош” која се налази  у улици Краља Петра I 01. и 02. маја радиће од 7,00 до 15,00 часова.

Зелена пијаца “Липа” за дане празника радиће у времену од 05,00 до 18,00.

За време празника дежурни телефон РЈ “Градска гробља” је 064/820-32-86

Јавна презентација урбанистичког пројекта (кат. парцела број 8179/1 и 8169/1, обе КО Ужице)

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За промену пратеће намене  (комерцијални садржаји) у претежну и препарцелацију кат. парцела број 8179/1 и 8169/1, обе КО Ужице ради формирања грађевинске парцеле за редовну употребу постојећег угоститељског објекта.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације, односно примена утврђених параметара регулације и нивелације из генералног урбанистичког плана града Ужица до 2020.године („Сл. лист града Ужица“, број 14/11) ради промене намене 8комерцијални садржаји) у претежну намену и препацрцелацију кат. парцела број 8179/1 и 8169/1, обе КО Ужице у циљу формирања грађевинске парцеле за редовну употребу постојећег угоститељског објекта.

Стручни обрађивач УП је „АГ-биро“ доо Ужице, одговорни урбаниста Ана Папић, дипл.инж.арх., лиценца број 200 0716 04, аутор идејног решења Ана Папић  дипл. инж.арх лиценца број 300 Н083 09. Наручилац УП је  Брковић Василије из Ужица, ул. Кеј 1300 каплара бр.24.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 30.априла 2018.године до 7.маја 2018. године, у просторијама Градске управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.5,2 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за промену пратеће намене  (комерцијални садржаји) у претежну и препарцелацију кат. парцела број 8179/1 и 8169/1, обе КО Ужице ради формирања грађевинске парцеле за редовну употребу постојећег угоститељског објекта, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица дана 30.04.2018. године.

Градски превоз – уторак 01.05. и у среду 02.05. недељни ред вожње

ЈП “Ужице развој” обавештава грађане, кориснике јавног градског и приградског превоза на територији Града Ужица, да ће у уторак 01.05. и у среду 02.05.2018. године бити активан недељни ред вожње на свим линијама због првомајских празника.

 

План прања улица

У плану је прање следећих улица:  Кондина са крацима, В. Степе са крацима, С. Митровића са крацима, Ткачка, Романијска, Јована Дучића (део), К.Љубице (део).

Сакупљање ризле у улицама: Кондина, Ткачка, Романијска и Радничког батаљона.

ЈКП Биоктош

Представа “Сведобро“

Представа “Сведобро“ Народног позоришта Ужице, по тексту Стевана Вранеша, у режији Немања Ранковић биће изведена у петак, 04. маја на Великој сцени Народног позоришта Ужице, са почетком у 20 часова. Опширније о представи прочитајте ОВДЕ.


Концерт: ЕКV tribute”Деца из воде”

Деца из воде (Београд) одржаће концерт у ГКЦ у понедељак 30. априла са почетком у 21 час. Гледаоци ће имати прилику да на видео платну прате квалитетне спотове и фотографије који су радили чланови удружења Деца из воде, а након тога одржаће концерт од преко два сата у којем ће бенд одсвирати све највеће хитове и најбоље песме ЕКВ-а: Срце, Очи боје меда, Ти си сав мој бол, Круг, Синхро, Пар година за нас, 7 дана, Поред мене и многе друге… Улазнице су у претпродаји по цени од 350 динара.

Представа “Мандрагола”

Представа “Мандрагола”, по тексту Никола Макијавелија, у режији Марка Торлаковића, биће изведена у понедељак 30. априла на Великој сцени Народног позоришта Ужице, са почетком у 20 часова. Опширније о представи прочитајте ОВДЕ.

Techno party: Show Me Restlessness

За љубитеље електро звука, тechno party заказана је за суботу 28. априла са почетком у 21 час у Градском културном центру. Карте у претпродаји, по цени од 150 динара, можете купити у клубу ГКЦ-а сваког дана осим недеље од 08 до 23 часа.

Радно време служби ЈП “Велики парк” за време празника

ЈП “Велики парк” обавештава грађане да у уторак, 01.05.2018. неће радити Градски базен. У среду 02.05.2018. радно време базена је од 14,00 до 22,00 часа (не ради сауна и кафе “Спортисимо).

Од среде 03.05.2018. Градски базен наставља устаљеним радним временом од 08,00 до 00,00 часова.

Теретана у Хали спортова неће радити 1. маја, а у среду, 02.05.2018. радиће од 12,00 до 20,00 часова.