20. sednica Skupštine Grada: Usvojeni programi poslovanja javnih i javno-komunalnih preduzeća
28/12/2017

20. sednica Skupštine Grada: Usvojeni programi poslovanja javnih i javno-komunalnih preduzeća

Na poslednjem zasedanju gradske skupštine u ovoj godini, odbornici su dali saglasnost na programe poslovanja svih javnih i javno-komunalnih preduzeća u gradu.

Na ovoj sednici je doneta i Odluka o izradi plana detaljne regulacije za tunel ispod prevoja Kadinjača na deonici državnog puta Dub – Dubci kao i Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije „Sevojno“ za deo lokacije „Bojovića vodenica“ u Sevojnu i Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za Ulicu Strahinjića Bana u Užicu.

Razrešen je i imenovan novi, jedan član Korisničkog saveta javnih službi i izmenjena Odluka o izboru Komisije za predstavke i pritužbe.