17. sednica Skupštine grada: Imenovani direktori javnih preduzeća i ustanova
13/10/2017

17. sednica Skupštine grada: Imenovani direktori javnih preduzeća i ustanova

Užice, 12. oktobar: Na današnjem zasedanju, odbornici užičke Skupštine potvrdili su mandat  Milošu Paniću, utvrđen je prestanak mandata Aleksandri Stojanović zbog podnete ostavke i preminulom odborniku Milošu Tasiću.  Potom su odbornici usvojili drugi rebalans budžeta Grada Užica za 2017. godinu.

Gradonačelnik je u ime Gradskog veća povukao predlog Odluke o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda, a Skupština je usvojila 4 odluke koje se odnose na pribavljanje i otuđenje imovine u javnoj svojini Grada.

Skuptšina je usvojila predlog Odluke o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta Grada Užica i izmenjen je kadrovski plan gradskih uprava, gradskog pravobranilaštva, službe budžetske inspekcije i službe interne revizije Grada Užica za 2017. godinu u postupku racionalizacije i smanjenja broja zaposlenih.

Usvojen je Lokalni antikorupcijski plan Grada Užica ( LAP Grada Užica) i data je saglasnost na Statut Gradskoj galeriji i na izmenu programa poslovanja JKP „Niskogradnja“ i JKP „Bioktoš“ za 2017. godinu.

Skupština je imenovala direktore Zorana Stamatovića za Narodno pozorište Užice, Nikolu Maksimovića za JP „Užice razvoj“, Zorana Šibalića za JKP „Gradska toplana Užice“, Branka Bogićevića za JP „Veliki park“, Dejana Nijemčevića za JP „Stan“.

Stavljena je van snage odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora JP „Aerodrom Ponikve“ i poništen je konkurs za izbor direktora. Iz tih razloga imenovan je Slaviša Dimitrijević za vršioca dužnosti direktora JP „Aerodrom Ponikve“ do izbora direktora, a najduže godinu dana. Skupština je donela novu odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP „Aerodrom Ponikve“.

Danijela Marinković, v.d. direktora Dom zdravlja Užice, imenovana je za člana Saveta za zdravlje.

Skupština je donela rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora iz reda roditelja u Umetničkoj i Ekonomskoj školi i Osnovnoj školi Bogosav Janković u Kremnima.