15. sednica Skupštine grada Užica
29/06/2017

15. sednica Skupštine grada Užica

Užice, 29. jun: Užice je dobilo novi Statut grada. Novim statutom izvršena su usaglašavanja sa novim zakonima koji regulišu oblasti i nadležnosti, a izmene i dopune su urađene prema zakonskoj proceduri. Izmene i dopune koje je izradila Komisija formirana od strane Skupštine prošle su usaglašavanje sa gradskom opštinom Sevojno, bile su na javnoj raspravi i usvojene od strane Gradskog veća i sada od odbornika Skupštine grada.

Užički odbornici izglasali su i Odluku o postupku izrade i dostave materijala za Gradsko veće i Skupštinu grada koja značajno menja ovu oblast. Za razliku od dosadašnje dostave koja se bazirala na štampanom materijalu, sada je ovde uveden proces predaje digitalnih dokumenata čime će se ostvariti smanjenje finansijskih troškova koji su do sada postojali.

Od odluka, prihvaćene su odluke o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgrada na teritoriji grada, o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu i o davanju na korišćenje i upravljanje Deponiji Duboko nepokretnosti koje su javnoj svojini, a Velikom parku platforme za prevoz putnika na Gradskoj plaži.

Saglasnost Skupštine dobili su statuti Narodnog pozorišta i Turističke organizacije Užice i prihvaćeni godišnji izveštaji o radu Vodovoda, Dečijeg odmarališta Zlatibor i Turističke organizacije.

Na ovoj sednici, imenovani su članovi Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine – Zeleni savet i obrazovana Komisija koja će raditi na izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Užica.