14. sednica Skupštine grada Užica
15/06/2017

14. sednica Skupštine grada Užica

Užice, 15. jun: Odbornici Skupštine  usvojili su prvi ovogodišnji rebalans gradskog budžeta. Tako sada budžet u 2017. godini iznosi 2,79 milijardi dinara ili 145,8 miliona više od dosadašnjeg. Do izmena budžeta došlo je zbog ostvarivanja prihoda većih od planiranih, i to pre svega, onih od poreza, pa je ovim rebalansom izvršeno prilagođavanje prihodovne i rashodovne strane budžeta realnom stanju. Usvojen je i izveštaj o poslovanju Direkcije za izgradnju i Gradske stambene agencije, kao i završni račun budžeta za prošlu godinu.

Izveštaji o radu u prošloj godini Muzeja, Pozorišta, Gradskog kulturnog centra, Istorijskog arhiva, Narodne biblioteke, Gradske galerije, RCU-a, Turističke organizacije regije Zapadne Srbije dobili su saglasnost Skupštine, a prihvaćene su i izmene i dopune Odluke o mreži predškolskih ustanova, o davanju na korišćenje i upravljanje predškolskoj ustanovi objektom dečijeg vrtića  na Pori, o oslobađanju Srpske pravoslavne crkvene opštine Užičke plaćanja takse za izgradnju novog hrama na Beloj Zemlji i o sredstvima za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada.

Na ovoj sednici, odlučeno je da se dr Slavki Mitričević produži mandat v.d. direktora užičkog Doma zdravlja.